Doanh nghiệp thay đổi giấy tờ cá nhân phải làm cập nhật lại thông tin đăng ký kinh doanh

Hiện cơ quan nhà nước đang triển khai rất mạnh mẽ việc làm căn cước công dân gắn chíp mới nhất, áp dụng trên toàn quốc. Tính đến ngày 16/06/2021 đã đạt con số gần 50tr công dân được làm đổi thẻ căn cước công dân mới. 

 Câu hỏi được đặt ra các thành viên, cổ đông, chủ doanh nghiệp, giám đốc hay người đại diện pháp luật của doanh nghiệp khi chuyển đổi giấy tờ cá nhân từ: CMND, Hộ chiếu, Căn cước công dân cũ sang thẻ căn cước công dân gắn chíp mới có cần phải làm cập nhật lại các thông tin cá nhân trên cổng thông tin điện tử quốc gia hay không ?

Doanh nghiệp thay đổi giấy tờ cá nhân phải làm cập nhật lại thông tin đăng ký kinh doanh

Câu trả lời: Có ( bắt buộc các thành viên, cổ đông, người đại diện pháp luật) phải làm thông báo cấp nhật thay đổi thông tin nên phòng đăng ký kinh doanh để làm thay đổi. Hoặc nhờ các bên dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh làm giúp.

Chiếu theo "Điều 23 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp:
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
Tên doanh nghiệp;
Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);
Ngành, nghề kinh doanh;
Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
Thông tin đăng ký thuế;
Số lượng lao động dự kiến;
Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần."
 
" Điều 31 về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.”

Vậy việc thay đổi giấy tờ cá nhân là cần thiết và cấp bách với doanh nghiệp vì còn liên quan đến rất nhiều hạng mục khác như: Hợp đồng, ngân hàng, thuế...khi giao dịch cần trình ra giấy tờ cá nhân. Nếu thông tin không chuẩn, không đúng gây ra những sự chậm trễ cho chính chúng ta, gây ra mất thời gian đi lại, tiền bạc.

 

Quý doanh nghiệp tại Hà Nội cần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (Cập nhật thông tin cá nhân do thay đổi giấy tờ cá nhân) muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng để lại thông tin trong khung chát hoặc CALL theo số điện thoại hoặc Zalo theo:

Số điện thoại: 0973981661

- Phí cập nhật: 800.000 VNĐ/Lần thay đổi

Xin chân thành cảm ơn !