0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Doanh Nghiệp Tn Hà Anh Tuấn

Doanh Nghiệp Tn Hà Anh Tuấn mã số doanh nghiệp 1601868970 địa chỉ trụ sở ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: doanh nghiệp tn hà anh tuấn
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2013-04-12
Mã số doanh nghiệp: 1601868970
Ngày bắt đầu thành lập:02/04/2013
Người đại diện pháp luật:Hà Anh Tuấn
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Tri Tôn
Địa chỉ trụ sở chính:ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, An Giang

Ngành Nghề Kinh Doanh: