0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Kim Lan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Kim Lan mã số doanh nghiệp 1300556960 địa chỉ trụ sở Số 15, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: doanh nghiệp tư nhân dũng kim lan
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 1300556960
Ngày bắt đầu thành lập:26/10/2009
Người đại diện pháp luật:Nguyễn Thị Hoa Lan
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành phố Bến Tre
Địa chỉ trụ sở chính:Số 15, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngành Nghề Kinh Doanh: