0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Vọng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Vọng mã số doanh nghiệp 4400973515 địa chỉ trụ sở Thôn Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An, Phú Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM VỌNG
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 4400973515
Ngày bắt đầu thành lập:22/04/2013
Người đại diện pháp luật:Nguyễn Hữu Vọng
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Tuy An
Địa chỉ trụ sở chính:Thôn Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An, Phú Yên

Ngành Nghề Kinh Doanh: