0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Phú Cường Bp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Phú Cường Bp mã số doanh nghiệp 3801151711 địa chỉ trụ sở ấp 3, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: doanh nghiệp tư nhân sơn phú cường bp
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):DNTN SƠN PHÚ CƯỜNG BP
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 3801151711
Ngày bắt đầu thành lập:07/07/2017
Người đại diện pháp luật:Nguyễn Văn Quý
Chi cục thuế quản lý:Chi cục thuế Thị xã Đồng Xoài
Địa chỉ trụ sở chính:ấp 3, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

Ngành Nghề Kinh Doanh: