0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp



Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng được quy định tại điều 18 Thông Tư 219/2013/TT-BTC và hướng dẫn tại Thông Tư 130/2016/TT-BTC

Pháp lý:

Theo điều 18 Thông Tư 219/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung tại Luật số 106/2016/QH13 và được hướng dẫn tại Thông Tư 130/2016/TT-BTC  hướng dẫn nghị định 100/2016/NĐ-CP và Thông Tư 25/2018/TT-BTC sử đổi bổ sung tại Thông Tư 130/2016/TT-BTC Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng bao gồm:

1.Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh nội địa:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

2. Hoàn thuế GTGT đối với Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

 • Đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.
 • Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

a, Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì:

 • kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế chưa được khấu trừ hết từ 300tr thì được hoàn thuế

b, Trường hợp khác với tỉnh (thành phố) nơi đóng trụ sở chính:

 • Kê khai thuế riêng cho dự án đầu tư và bù trừ với hợp đồng sản xuất kinh doanh
 • Sau khi bù trừ nếu số thuế chưa được khấu trừ hết từ 300 tr thì được hoàn thuế GTGT trường hợp thành lập ban quản lý dự án hoặc cho nhánh khác với tỉnh, thành phố. Ban quản lý lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế

c, Không hoàn thuế GTGT đói với:

 • Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không đóng góp đủ vốn điều lệ
 • Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện
 • Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện
 • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản mà tổng trị giá chiếm từ 51%

4. Hoàn thuế GTGT đối với Xuất khẩu

a,Trong tháng, quý Hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu có đầu vào từ 300tr thì được hoàn theo tháng, quý:

 • Hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu tính từ kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại
 • Không hạch toán riêng được thì theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu tính từ kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại
 • Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu không quá 10%  DT XK
 • Hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục

5. Hoàn thuế GTGT đối với chuyển đổi, chia

Khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hợp đồng có số thuế GTGT nộp thừa hoặc chưa khấu trừ hết

 • Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định
 • Tổ chức ở việt nam sử dụng tiền việt nam viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án

6. Hoàn thuế GTGT đối với miễn trừ

Được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT

7. Hoàn thuế GTGT đối với Xuất cảnh

Người ở nước ngoài, người ở VN định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại VN theo người khi xuất cảnh

 

 

Bài viết tiếp theo: Điều kiện hoàn thuế và nơi nộp thuế GTGT năm 2020

Bài viết trước: Điều kiện khấu trừ hàng xuất khẩu năm 2020


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

(Hỗ trợ thủ tục thuế và kế toán ban đầu)

Dịch vụ kế toán trọn gói

(Giá rẻ chỉ từ 300k)

Dịch vụ báo cáo tài chính

(Hỗ trợ in sổ sách cho doanh nghiệp)

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn