Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới


Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới

Đối với  công ty tnhh 2 thành viên trở nên việc có các thành viên mới xin góp vốn để trở thành thành viên của công ty quý doanh nghiệp cần làm thông báo việc thay đổi thành viên công ty với sở kế hoạch đầu tư. Trong đó bạn cần đến giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới như dưới đây để làm căn cứ góp vốn của thành viên với công ty.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/GXN-02

Hà Nội, ngày     tháng     năm    

GIẤY XÁC NHẬN

VIỆC GÓP VỐN CỦA THÀNH VIÊN MỚI

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0106990727

Địa chỉ: Số nhà 29, ngõ 67, tổ dân phố Dộc, phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0968108xxxx             

Email: ketoan.xxxx@gmail.com

Xác nhận việc góp vốn của thành viên mới như sau:

Ông                 : NGUYỄN BÁ TIẾN                        Giới tính: Nam

Sinh ngày        : 28/09/1981   Dân tộc: Kinh                         Quốc tịch: Việt Nam

CMND số        : 001081007954                                               Ngày cấp: 24/06/2015

Nơi cấp           : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng,Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Thượng,Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức góp vốn (tài sản/ tiền mặt): Tiền mặt

Đã góp đủ số vốn bằng tiền mặt là: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng VNĐ);

Thời điểm góp vốn: ngày      /      / 2020

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, cam kết chịu trách nhiệm về nội dung trình bày trên đây.

Rất mong nhận được sự xem xét, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐTV;

- Sở KHĐT Hà Nội

- Lưu VP.                                        

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

                 NGUYỄN DUY ĐƯƠNG

Link download: Giấy xác nhận góp vốn thành viên mới

Các tin cũ hơn