Hàng tồn kho là gì ? Các loại hàng tồn kho


Hàng tồn kho là gì ?

Hàng tồn kho là thuật ngữ cho hàng hóa có sẵn để bán và nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất hàng hóa có sẵn để bán. Hàng tồn kho đại diện cho một trong những tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp vì doanh thu hàng tồn kho đại diện cho một trong những nguồn tạo doanh thu chính và thu nhập tiếp theo cho các cổ đông của công ty.
 
Hàng tồn kho là mảng hàng hóa thành phẩm hoặc hàng hóa được sử dụng trong sản xuất do một công ty nắm giữ. Hàng tồn kho được phân loại là một tài sản hiện tại trên bảng cân đối kế toán của công ty và nó đóng vai trò là bộ đệm giữa sản xuất và thực hiện đơn hàng. Khi một mặt hàng tồn kho được bán, chi phí vận chuyển của nó được chuyển sang loại giá vốn hàng bán (COGS) trên báo cáo thu nhập.
 
Các loại hàng tồn kho
Hàng tồn kho thường được phân loại là nguyên liệu thô, công việc đang thực hiện và hàng hóa thành phẩm. Nguyên liệu thô là nguyên liệu chưa qua chế biến được sử dụng để sản xuất hàng hóa. Ví dụ về nguyên liệu thô bao gồm nhôm và thép để sản xuất ô tô, bột cho sản xuất bánh mì và dầu thô do các nhà máy lọc dầu nắm giữ.
 
 
Hàng tồn kho đang thực hiện là hàng hóa đã hoàn thành một phần đang chờ hoàn thành và bán lại; hàng tồn kho đang thực hiện còn được gọi là hàng tồn kho trên sàn sản xuất. Ví dụ, một chiếc máy bay được lắp ráp một nửa hoặc một chiếc du thuyền đã hoàn thành một phần sẽ được xử lý.
 
Thành phẩm là sản phẩm đã hoàn thành sản xuất và sẵn sàng để bán. Các nhà bán lẻ thường gọi hàng tồn kho này là "hàng hóa". Các ví dụ phổ biến về hàng hóa bao gồm đồ điện tử, quần áo và xe hơi do các nhà bán lẻ nắm giữ.
 
Hàng tồn kho
Nhiều nhà sản xuất hợp tác với các nhà bán lẻ để ký gửi hàng tồn kho của họ. Hàng tồn kho là hàng tồn kho thuộc sở hữu của nhà cung cấp / nhà sản xuất nhưng do khách hàng nắm giữ. Khách hàng mua hàng tồn kho một khi nó đã bán lại hoặc một khi họ tiêu thụ nó (ví dụ để sản xuất sản phẩm của chính họ). Lợi ích cho nhà cung cấp là sản phẩm của họ được quảng bá bởi khách hàng và dễ dàng truy cập cho người dùng cuối. Lợi ích cho khách hàng là họ không tiêu tốn vốn cho đến khi nó chứng minh được lợi nhuận cho họ, nghĩa là họ chỉ mua nó khi người dùng cuối mua nó từ họ hoặc cho đến khi họ tiêu thụ hàng tồn kho cho hoạt động của họ.  
 
Định giá hàng tồn kho
Hàng tồn kho có thể được định giá theo ba cách. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) nói rằng giá vốn hàng bán được dựa trên chi phí của nguyên liệu được mua sớm nhất, trong khi chi phí vận chuyển hàng tồn kho còn lại dựa trên chi phí của vật liệu mua mới nhất. Các đầu ra cuối cùng-in, (LIFO) Phương pháp khẳng định rằng chi phí vốn hàng bán được định giá bằng cách sử dụng chi phí mới nhất của vật liệu đã mua, trong khi giá trị của hàng tồn kho còn lại được dựa trên vật liệu mua sớm nhất. Phương pháp bình quân gia quyền đòi hỏi phải định giá cả hàng tồn kho và giá vốn hàng bán dựa trên chi phí trung bình của tất cả các nguyên liệu được mua trong kỳ.
 
Tầm quan trọng của quản lý hàng tồn kho
Sở hữu số lượng hàng tồn kho cao trong một thời gian dài thường không có lợi cho doanh nghiệp vì chi phí lưu trữ, chi phí hư hỏng và mối đe dọa lỗi thời. Tuy nhiên, sở hữu quá ít hàng tồn kho cũng có nhược điểm của nó; ví dụ, doanh nghiệp có nguy cơ xói mòn thị phần và mất lợi nhuận từ doanh số tiềm năng. Các dự báo và chiến lược quản lý hàng tồn kho, chẳng hạn như hệ thống kiểm kê (JIT) vừa đúng lúc , có thể giúp giảm thiểu chi phí hàng tồn kho vì hàng hóa được tạo hoặc chỉ nhận khi cần.
 

Các tin cũ hơn