Hóa đơn chứng từ hợp pháp và bất hợp pháp


Hóa đơn chứng từ hợp pháp là gì? Hóa đơn chứng từ bất hợp pháp là gì? Các trường hợp của việc sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp được thanhlapdn.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tìm hiểu

Hóa đơn là gì? Hóa đơn hợp pháp là gì?

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật (theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC). Có mục đích là vật mang tin phản ánh nghiệp vụ và là căn cứ ghi số trong doanh nghiệp

Hóa đơn hợp pháp phải trải qua 3 quá trình:

  • Khởi tạo
  • Phát hành
  • Sử dụng

hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp

Hóa đơn bất hợp pháp là gì?

Hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng

Hóa đơn giả: bao gồm hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng bao gồm: hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng bao gồm: hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)

Các trường hợp của việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

  • Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
  • Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
  • Sử dụng hóa đơn chứng từ của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
  • Hóa đơn chứng từ có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
  • Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

 

Bài viết tiếp theo: Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn năm 2020

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

(Hỗ trợ thủ tục thuế và kế toán ban đầu)

Dịch vụ kế toán trọn gói

(Giá rẻ chỉ từ 300k)

Dịch vụ báo cáo tài chính

(Hỗ trợ in sổ sách cho doanh nghiệp)

Các tin cũ hơn