0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpHtx Cơ Khí Hương đồng

Htx Cơ Khí Hương đồng mã số doanh nghiệp 2300146973 địa chỉ trụ sở Nhà ông Nguyễn Đình Tình, Quảng bố, Quảng Phú,, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: htx cơ khí hương đồng
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2008-02-29
Mã số doanh nghiệp: 2300146973
Ngày bắt đầu thành lập:21/09/1998
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ trụ sở chính:Nhà ông Nguyễn Đình Tình, Quảng bố, Quảng Phú,, Huyện Lương Tài , Bắc Ninh


Ngành Nghề Kinh Doanh:

Mã NgànhTên ngành
2420 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (Ngành chính)

Bạn có thể tham khảo thêm :

bài tập kế toán thuê tài sản
bài tập kế toán bất động sản đầu tư
Sơ đồ kế toán giá thành sản xuất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn