0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Hướng dẫn nộp tiền thuế môn bài tại ngân hàng

Hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký nộp tiền thuế môn bài, thuế tndn..điện tử. Đặc biệt các doanh nghiệp mới thành lập có hạn 1 tháng để nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng, nộp tiền thuế môn bài cho cơ quan thuế chủ quản. Thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị những gì khi ra ngân hàng thực hiện nộp thuế môn bài tại ngân hàng

Giúp các bạn kế toán, doanh nghiệp mới đang phải thực hiện nộp thuế môn bài tại ngân hàng rõ hơn các bước ghi Mẫu C1-02.NS theo thông tư 84 - Nộp ngân hàng nhà nước như sau:

 

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số    84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □       Chuyển khoản □

Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: ………...

Mã hiệu: ………

Số: ……………

       

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 389                         Mã số thuế: 0108898685

Địa chỉ: Số 39 Ngách 9/1 - Đường Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thuỵ       Qun/Huyện: Quận Long Biên                                          Tỉnh, TP: Thành phố Hà Nội

Người nộp thay: xxxxxxxxxxxx

Địa chỉ: P.xxxxxx  Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoàng Liệt.

 Qun/Huyện: Quận Hoàng Mai                                             Tỉnh, TP: Tp.Hà Nội

Đề nghị NH/ KBNN:                              trích TK số:                                hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: Kho Bạc Nhà Nước Quận Long Biên             Tỉnh, TP:  Tp. Hà Nội

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ................................................................................................................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □

                                                               Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu:  Chi Cục Thuế Quận Long Biên

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

01

TB/01

16/09

Thuế Môn Bài

 

1.000.000

755

2863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

1.000.000

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): Một triệu đồng

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày 16 tháng 09 năm 2019

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày    tháng    năm 

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Link download: Mẫu số: C1-02/NS

Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn