Khoản khấu trừ ngược là gì ?


Khoản khấu trừ ngược là gì ?

Khoản khấu trừ ngược lại là một tính năng của chính sách bảo hiểm, theo đó khoản khấu trừ bằng với số tiền chính sách. Đây là một loại chính sách hỗ trợ, trong đó người được bảo hiểm chi trả mọi thiệt hại và do đó giải phóng cho công ty bảo hiểm mọi rủi ro.
Khoản khấu trừ ngược lại cho phép một chủ hợp đồng về cơ bản tự bảo hiểm với sự hỗ trợ của nhà cung cấp bảo hiểm được cấp phép. Nó cũng đôi khi được gọi là khấu trừ phù hợp. Chủ hợp đồng chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào đối với chính nó, vì khoản khấu trừ giống hệt với giá trị của chính sách.
 
Theo sự sắp xếp như vậy, hãng bảo hiểm cũng có thể được biết đến như một công ty mặt trận. Công ty này bảo lãnh hợp đồng bảo hiểm và đảm bảo khả năng thanh toán của bất kỳ chủ nợ nào. Người vận chuyển thường không mong đợi trả bất kỳ thiệt hại nào thay mặt cho người được bảo hiểm. Sự sắp xếp mặt tiền này có thể xuất hiện theo quy định bảo hiểm nhà nước, đặc biệt bởi vì trách nhiệm thực sự thuộc về một thực thể không được cấp phép và không được kiểm soát. Trong hầu hết các trường hợp, tòa án đã cho phép các thỏa thuận về mặt trận tồn tại bởi vì công ty mặt trận được cấp phép chịu trách nhiệm cuối cùng đối với khả năng của công ty được bảo hiểm trong việc bù đắp các yêu cầu và tổn thất.
 
 

Các khoản khấu trừ ngược và bảo hiểm bắt giữ

Khoản khấu trừ tương đương với giá trị của chính sách cũng có thể là một tính năng của hợp đồng bảo hiểm bị giam cầm . Một nhà cung cấp bảo hiểm bị giam cầm được sở hữu và điều hành bởi chính khách hàng của mình. Điều này tương tự như một công ty bảo hiểm tương hỗ , ngoại trừ trong thỏa thuận bảo hiểm tương hỗ, các chủ hợp đồng không thực hiện kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ngoài ra, những người tham gia trong một tổ chức bảo hiểm tương hỗ nhận được cổ tức từ bất kỳ lợi nhuận nào mà bảo hiểm có thể tạo ra.
 
Trong thực tế, một công ty bảo hiểm bị giam cầm thường chỉ có một khách hàng. Một công ty lớn đang tìm cách quản lý các yêu cầu bảo hiểm và nợ thuế trên nhiều khu vực pháp lý thường sẽ thành lập một công ty bảo hiểm bị giam cầm như một công ty con thuộc sở hữu toàn bộ để giải quyết các vấn đề này. Các công ty này sẵn sàng đặt vốn tự chịu rủi ro và, lý tưởng nhất là gặt hái những lợi ích của việc không phơi bày ra các chi phí của thị trường bảo hiểm thương mại truyền thống. Để làm như vậy, một công ty sẽ thành lập một công ty bảo hiểm bị giam cầm với lợi ích thuế hai phần. Đầu tiên, phí bảo hiểm mà công ty trả cho công ty bảo hiểm bị giam cầm của chính họ thường được khấu trừ thuế. Thứ hai, các công ty con này thường được thành lập tại các thiên đường thuế ở nước ngoài, nơi lợi nhuận bị đánh thuế ở mức thấp hơn nhiều so với ở trong nước.
 
Khoản khấu trừ ngược lại là một dấu hiệu của chính sách hỗ trợ hoặc thỏa thuận bảo hiểm bị giam cầm. Cả hai đều là ví dụ pháp lý của chuyển giao rủi ro thay thế , quản lý rủi ro bên ngoài thị trường bảo hiểm thương mại truyền thống. Trong cả hai trường hợp, mô hình khấu trừ ngược lại dẫn đến một cuộc bầu cử của công ty để tự bảo đảm chống lại các khiếu nại hoặc tổn thất thường được xử lý bởi một hãng bảo hiểm bên ngoài.
 
Sao chép giao dịch của các nhà giao dịch chứng khoán và tiền điện tử hàng đầu
Với eToro, bạn có thể tự động sao chép các giao dịch theo thời gian thực của một số nhà giao dịch chứng khoán, tiền tệ và tiền điện tử hàng đầu thế giới. Hưởng lợi từ Nhà đầu tư phổ biến của eToro mà không phải trả bất kỳ khoản phí quản lý hoặc hiệu suất nào. Tìm hiểu thêm về chính sách giá hoàn toàn minh bạch của eToro và cộng đồng trực tuyến an toàn khuyến khích trao đổi mở các ý tưởng giao dịch.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn