Kinh doanh là gì và bản chất của hoạt động kinh doanh


Kinh doanh là gì và bản chất của hoạt động kinh doanh và chủ thể thực hiện các hoạt động kinh doanh là ai ?

Kinh doanh là gì ?

Theo khoản 2 điều 4 luật doanh nghiệp 2005

Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời

kinh doanh là gì

Hoạt động kinh doanh là gì:

Để duy trì cuộc sống của mình, nhu cầu con người về sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ là vô vùng đa dạng và thường xuyên thay đổi, Muốn đáp ứng các nhu cầu đó cần phải tiến hành sản xuất hoặc tạo ra dịch vụ.

Nếu những người sản xuất các sản phẩm hoặc tạo ra các dịch vụ cung cấp cho thị trường nhằm mục đích kiếm lời thì người ta gọi là hoạt động kinh doanh

Chú ý rằng: Hoạt động kinh doanh phải là hoạt động không bị pháp luật ngăn cấm

Hoạt động kinh doanh rất phổ biến trong nền kinh tế, nó diễn ra ngay xung quanh chúng ta và thậm chí ngay trong gia đình bạn, Ví dụ đó là sản xuất và bán ra thị trường ô tô, xe máy, thức ăn, quần áo, sách vở…hoặc xây dựng nhà cửa, đường xá, sửa chữa ti vi, quạt máy,…

Mục tiêu kinh doanh định hướng hoạt động kinh doanh, Mục tiêu kinh doanh có thể tối đa hóa lợi nhuận hoặc cũng có thể tối thiểu hóa rủi ro. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thì doanh nghiệp cần trước hết phải hướng vào mục tiêu thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Các mục tiêu đó được đúc kết thành triết lý kinh doanh của doanh nghiệp như “Chất lượng là sự sống còn của doanh nghiêp” hay triết lý “Ba niềm vui” của hãng Toyota ( niềm vui của khách hàng, của nhà cung ứng và của nhà sản xuất) nhằm hướng tới các mục tiêu trên con người cần có những phương pháp và giải pháp thực hiện ví dụ như đổi mới công nghệ sản xuất, tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp..

Để tiến hành hoạt động kinh doanh cần có yếu tố nguồn lực cơ bản đó là:

+ Nguồn lực tự nhiên: Đất đai, khoáng sản, rừng biển, sông suối, ao hồ, khí hậu thủy văn…

+ Nguồn lực nhân tạo: Thiết bị máy móc, bán thành phẩm, phụ tùng, nguyên liệu, phụ kiện, nhiên liệu, năng lượng…

+ Nguồn nhân lực: Kiến thức được đào tạo, hiểu biết, kỹ năng kỹ xảo, kinh nghiệm được tích lũy của người lao động

Các nguồn lực này kết hợp với nhau một cách hợp lý để tiến hành sản xuất và cung ứng sản phẩm cho thị trường. Trong điều kiện kinh doanh ngày nay, khi nguồn lực tự nhiên có hạn và thu hẹp dần, vài trò của nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với yếu tố khoa học công nghệ trở thành nguồn lực chính cho sự phát triển kinh tế và kinh doanh

Ngoài nguồn lực, kinh doanh còn được xem xét trên 2 phương diện kết quả và hiệu quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh phản ánh quy mô, tốc độ phát triển kinh doanh. Về bản chất kết quả kinh doanh phán ánh mặt lượng của hoạt động kinh doanh và thường thể hiện thông qua những chỉ tiêu như sản lượng sản phẩm sản xuất, khối lượng hàng bán, doanh thu bán hàng, thị phần hay tốc độ tăng doanh thu trong kỳ,…Trong khi đó hiệu quả kinh doanh phản ánh mặt chất của hoạt động kinh doanh, thể hiện thông qua các chỉ tiêu so sách giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra để thực hiện khối lượng công việc đó. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh gồm năng suất lao động, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ hoàn vốn của tài sản(ROA), lợi tức cổ phiếu(ROE),..

Kinh doanh còn được coi là một hoạt động sáng tạo của loài người như sáng tạo ra sản phẩm mới và dịch vụ mới cho con người, cho xã hội, tạo ra việc làm cho xã hội, tạo ra các khoản thuế nộp ngân sách để xây dựng đất nước và cuối cùng là tạo động lực thức đẩy xã hội phát triển, Chính nhờ tính chất này mà kinh doanh trở nên phổ biến và thu hút sự tham gia của hầu hết người dân trong xã hội.

Chủ thể thực hiện các hoạt động kinh doanh là gì ?

Chủ thể kinh doanh là Tổ chức, cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và thực hiện trên thực tế các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận.

Nếu bạn muốn khởi nghiệp hãy tham khảo một trong 2 dịch vụ sau là sự lựa chọn tối ưu cho bạn

=>>  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

=>>  Dịch vụ kế toán

Các tin cũ hơn