Làm thế nào để bạn tính toán doanh thu hàng tồn kho?


Làm thế nào để bạn tính toán doanh thu hàng tồn kho?

Các kim ngạch hàng tồn kho tỷ lệ là một thước đo hiệu quả quan trọng và so sánh số lượng sản phẩm một công ty có trên tay, gọi là hàng tồn kho, với số lượng bán ra. Nói cách khác, vòng quay hàng tồn kho đo lường số lần hàng tồn kho đã bán trong một khoảng thời gian.

Cách tính doanh thu hàng tồn kho

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho  có thể được tính bằng cách chia  giá vốn hàng bán cho hàng tồn kho trung bình trong một thời gian cụ thể. 
 
Lý do hàng tồn kho trung bình được sử dụng là vì hầu hết các doanh nghiệp đều trải qua doanh số biến động trong suốt cả năm, do đó việc sử dụng hàng tồn kho hiện tại trong tính toán có thể tạo ra kết quả sai lệch. Ví dụ: hàng tồn kho cho các nhà bán lẻ như Macys Inc. (M)  có thể tăng trong những tháng dẫn đến ngày lễ và giảm trong những tháng sau ngày lễ. 
 
 
Hàng tồn kho trung bình  thường được sử dụng để tính toán doanh thu hàng tồn kho để tính đến sự thay đổi theo mùa trong doanh số. Hàng tồn kho trung bình được tính bằng cách thêm hàng tồn kho vào đầu kỳ vào hàng tồn kho vào cuối kỳ và chia cho hai. 
 
Công thức cho tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho
 
Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / ((Hàng tồn kho bắt đầu + Hàng tồn kho kết thúc) / 2)
 
Việc tính toán doanh thu hàng tồn kho cũng có thể được thực hiện bằng cách chia tổng doanh số cho hàng tồn kho. Tuy nhiên, vì doanh thu thường được ghi nhận theo giá trị thị trường và hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc, so sánh này có thể tạo ra kết quả sai lệch.
 
Hầu hết các công ty sử dụng  giá vốn hàng bán (giá vốn hàng bán ) cho tử số thay vì tổng doanh số vì giá vốn hàng bán phản ánh tổng chi phí sản xuất hàng hóa để bán và không bao gồm đánh dấu bán lẻ.

Phiên dịch doanh thu hàng tồn kho 

Các công ty sử dụng tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho để giúp thông báo các quyết định về sản xuất, hiệu suất bán hàng và tiếp thị.
 
Tỷ lệ này cung cấp cho quản lý cái nhìn sâu sắc về hiệu suất mua hàng và bán hàng tồn kho. Ví dụ, nếu hàng tồn kho cao, nó có thể là một dấu hiệu cho thấy doanh số bán hàng đang hoạt động kém hoặc quá nhiều hàng tồn kho đã được mua. Doanh số cần tăng, hoặc hàng tồn kho dư thừa có thể khiến công ty phải trả phí lưu trữ. 
 
Điều quan trọng là doanh số bán hàng và hàng tồn kho phù hợp với nhau. Nếu cả hai không đồng bộ, cuối cùng nó sẽ hiển thị trong tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho.
 
Ví dụ về doanh thu hàng tồn kho 
Một công ty có các số liệu sau trên sách của họ:
 
Tổng giá vốn hàng bán $ 150.000
 
Hàng tồn kho bắt đầu $ 75.000
 
Kết thúc hàng tồn kho 12.000 đô la, phản ánh hiệu quả của việc bán hàng theo mùa
 
Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho trong giai đoạn này được tính bằng:
 
$ 150.000 / (($ 75.000 + $ 12.000) / 2)
 
Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho = 3,45
 
Điều này cho thấy rằng công ty đã bán toàn bộ hàng tồn kho trung bình của mình hơn ba lần trong khoảng thời gian nhất định.
 
 
Hành trình
Tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho tối ưu phụ thuộc vào doanh nghiệp và ngành đang được đề cập, do đó, tỷ lệ hàng tồn kho hiện tại của công ty phải luôn được so sánh với hiệu suất trước đây, cũng như hiệu suất của các công ty khác trong ngành.
 
Tỷ lệ thấp có thể là một dấu hiệu cho thấy doanh số bán hàng kém hoặc hàng tồn kho quá mức . Bán hàng kém có thể là kết quả của quảng cáo không hiệu quả, chất lượng kém, giá tăng cao hoặc lỗi thời sản phẩm. Hàng tồn kho dư thừa cũng có thể tốn kém vì hàng tồn kho trong kho tốn chi phí kinh doanh để sản xuất nhưng không tạo ra doanh thu.
 
Mặc dù tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho cao thích hợp với tỷ lệ thấp , nhưng không phải lúc nào nó cũng là một dấu hiệu của một mô hình kinh doanh hiệu quả . Một tỷ lệ cao có thể phản ánh doanh số mạnh mẽ. Tuy nhiên, tỷ lệ cao cũng có thể là do mức tồn kho thấp và nếu đơn hàng không được lấp đầy đúng thời hạn để phù hợp với doanh số, công ty có thể mất khách hàng.
 
Vòng quay hàng tồn kho phản ánh thanh khoản của một công ty. Ví dụ: nếu hàng tồn kho không thể được chuyển nhanh chóng, một công ty có thể gặp vấn đề về dòng tiền. Tuy nhiên, một công ty có tỷ lệ doanh thu hiệu quả cao hơn sẽ có thể tạo ra tiền mặt rất nhanh.  
 
Các ngân hàng và chủ nợ thường sử dụng hàng tồn kho làm tài sản thế chấp cho các khoản vay . Do đó, điều quan trọng đối với một công ty là chứng minh họ có doanh số phù hợp với việc mua hàng tồn kho của họ và quy trình được quản lý đúng cách.  
 
Tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho thay đổi theo ngành công nghiệp. Ví dụ, các công ty xe hơi như có thể có tỷ lệ thấp hơn các công ty quần áo.
 
Tất cả các thông tin cần thiết để tính toán doanh thu hàng tồn kho của một doanh nghiệp có sẵn trên báo cáo tài chính của nó . Giá vốn hàng bán có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập , và cả hàng tồn kho bắt đầu và kết thúc có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán .
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn