Mã chương mã tiểu mục khi nộp thuế môn bài 2021

Các bạn kế toán mới vào nghề có thể chưa lắm rõ được thủ tục, cách thức nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mình. Thanhlapdn.vn hướng dẫn các bạn ghi mã chương, tiểu mục trong quá trình nộp thuế môn bài như sau:

+ Đối với công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn 100% tư nhân thì mã Chương 755.

+ Vốn trên 10 tỷ mã tiểu mục là 2862.

+ Vốn dưới 10 tỷ mã tiểu mục là 2863.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiểu mục 2864.

Cục Thuế Tp.Hà Nội               Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chi Cục Thuế Quận Nam Từ Liêm                    Độc Lập - Tư Do - Hạnh Phúc

         Số: 125/CCT-TTHT                        Nam Từ Liêm, ngày 05 tháng 01 năm 2021  V/v đôn đốc, hướng dẫn kê khai

nộp lệ phí môn bài năm 2021   

   

                  Kính gửi:  Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký kê khai tại Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm.

           Thực hiện Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CPngày 04/10/2016, Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài, Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm thông báo tới Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về việc nộp lệ phí môn bài năm 2021 như sau:

            1. Mức thu lệ phí môn bài:

Vốn điều lệ hoặc

vốn đầu tư

Mức lệ phí môn bài

cả năm

Mã tiểu mục (Nội dung kinh tế)

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/ năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/ năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện,  địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/ năm

2864

           2. Một số lưu ý về nộp tờ khai lệ phí môn bài đối với tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 hoặc có thay đổi vốn điều lệ trong năm 2020:

           - Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Theo Tiết a K1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ)

           - Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi . (Theo Tiết a K1 Điều 10 NĐ 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ)

           3. Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2021. Quá thời hạn trên, người nộp thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

Để đảm bảo cho việc thu nộp tiền vào NSNN của NNT không sai sót về mã chương, đề nghị các Doanh nghiệp nộp tiền đúng chương mới; các đơn vị thu Ngân sách hướng dẫn NNT thực hiện nộp tiền và hạch toán đúng MLNSNN theo quy định, cụ thể:

+ Thực hiện nộp thuế theo Chương 755 đối với NNT có số vốn tư nhân và vốn khác chiếm 100% vốn điều lệ. (các khoản thuế, chậm nộp liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân - nộp chương 757).

+ Thực hiện chuyển đổi mã chương của NNT đang nộp chương 561, 562, 555 sang chương 755 (các khoản thuế, chậm nộp liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân - nộp chương 757).

+  Đối với các đơn vị đã nộp các khoản nộp chương 561, 562,555; đề nghị các đơn vị liên hệ với cơ quan thuế để được kiểm tra lại số tiền đã nộp và được hướng dẫn làm Thư tra soát điều chỉnh mã chương nộp nhầm.

              Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm theo số điện thoại: 0243.8372940 (Đội Kiểm tra thuế) - 0243.8372942( Đội Tuyên truyền HTNNT) - 0243.7633510 ( Đội Kê khai - Tin học) , địa chỉ: số 04 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./.                                                                                                                 KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                  PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Đ/c CCT (để báo cáo);

- Các Đ/c Phó CCT (để chỉ đạo);

- Đội KKKTT-TH-NVDT-PC;

- Đội Kiểm tra thuế số 1,2;

- TTVHTT Quận (để phát thanh);

- Đài phát thanh các Phường;                                                                

- Lưu VT, TTHTNga (20;2).                                                                    Trần Đức Cương

Xem thêm công ty mới thành lập:

⇒ Công Ty TNHH Xây Dựng Anh Thuận Phát
⇒ Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Song Minh
⇒ Công Ty TNHH Công Nghệ Xuyên Lục Địa
⇒ Công Ty TNHH Aquavina Việt Nam