DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

Điều kiện để hoạt động kinh doanh mã ngành 0910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên là gì ? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Lĩnh vực kinh doanh có điều kiện:

- Hoạt động dầu khí (Thăm dò dầu khí và hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động thăm dò)
- Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản (Thăm dò khai thác dầu thô và khí tự nhiên)
 
Nhóm này gồm:
 
+ Dịch vụ chữa cháy do khí và dầu.
+ Các hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò trong khai thác dầu khí như: các phương pháp lấy mẫu quặng tìm kiếm truyền thông, thực hiện quan sát địa chất ở những khu vực có tiềm năng,
+ Khoan thử trong khai thác dầu khí.
+ Khoan định hướng, đào lớp ngoài, xây dựng giàn khoan, sửa chữa và tháo dỡ trang thiết bị, trát bờ giếng, bơm giếng, bịt giếng, hủy giếng v.v...
+ Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng,
+ Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên phục vụ cho mục đích vận chuyển, được thực hiện tại nơi khai thác mỏ,
 
Loại trừ:
- Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên phục vụ cho mục đích vận chuyển, không được tại nơi khai thác mỏ được phân vào nhóm 5225 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ);
- Những công việc phục vụ cho khai thác dầu, khí do chính đơn vị tự đảm nhận được phân vào nhóm 06100 (Khai thác dầu thô) và nhóm 06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên);
- Các hoạt động khảo sát địa vật lý, địa chất ở khu vực khai thác dầu và khí, được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).
- Hoạt động dịch vụ sửa chữa chuyên dụng thiết bị, máy móc phục vụ khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, thiết bị);
 
Mã ngành 0910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 0910 như sau:

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

Chi tiết: Dịch vụ khoan địa chất công trình.
 

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

Chi tiết: Khoan khai thác nước ngầm (chỉ hoạt động khi được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật).

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

Chi tiết: -Dịch vụ phục vụ hoạt động khảo sát địa vật lý - địa chất công trình, dịch vụ lặn, dịch vụ cung cấp ROV phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và công trình công nghiệp, dân dụng. -Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình khai thác dầu khí. -Sửa chữa các công trình dầu khí biển. -Các dịch vụ sinh hoạt dầu khí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar). -Dịch vụ quản lý, khai thác các tàu chứa dầu (FSO), tàu chứa và xử lý dầu thô (FPSO), các tàu dịch vụ, tàu vận chuyển các sản phẩm dầu và khí. -Dịch vụ quản lý, điều hành kinh doanh, khai thác cảng, căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí -Dịch vụ quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực cơ khí hàng hải. -Dịch vụ chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí, vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí, dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau hàn, dịch vụ hạ thủy; nâng hạng năng, cân (không hoạt động tại trụ sở)

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

Chi tiết: Dịch vụ thu gom, thu dọn mỏ dầu khí.

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

chi tiết: Khai thác dầu khí (không hoạt động tại trụ sở) và các hoạt động dịch vụ phục vụ khai thác dầu khí (trừ điều tra thăm dò, khảo sát).
 
Thân Ái !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661