DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

Một doanh nghiệp đăng ký mã ngành 0990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác để hoạt động đầy đủ cần điều kiện gì để vận hành, xuất hoá đơn liên quan đến mã ngành này.?

Nhóm này gồm:
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng cho hoạt động khai thác thuộc ngành 05, 07 và 08;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng;
 
Loại trừ:
- Hoạt động dịch vụ vận hành tại mỏ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào ngành 05 (Khai thác than cứng và than non), ngành 07 (Khai thác quặng kim loại), ngành 08 (Khai khoáng khác);
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).
- Hoạt động sửa chữa thiết bị, máy móc phục vụ khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, thiết bị);
 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
 
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 0990:
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng;
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Gia công xúc, vận chuyển, đập đá, khoan đá và xay đá.
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: - Hoạt động dịch vụ theo khế ước hoặc hợp đồng, theo yêu cầu để phục vụ cho hoạt động khai thác; - Hoạt động dịch vụ khai thác như các thăm dò quặng theo hương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại nơi thăm dò; - Dịch vụ bơm và tháo nước theo khế ước hoặc hợp đồng; - Hoạt động khoan thử và đào thử. (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Khai thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản và thiết bị chuyên ngành (trừ khoáng sản nhà nước cấm);
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Thăm dò, chế biến khoáng sản
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Dịch vụ bơm và tháo nước theo khế ước hoặc hợp đồng; - Hoạt động khoan thử và đào thử
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Khảo sát thăm dò khoáng sản. Lập dự án đầu tư khai thác mỏ. Thiết kế khai thác mỏ vật liệu xây dựng.
 
Thân Ái !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661