Mã ngành 1811 In ấn


Mã ngành 1811 In ấn

Doanh nghiệp đang hoạt động trong việc In các sản phẩm như sách, báo, thiếp chúc mừng, ấn phẩm định kỳ, các mẫu văn bản thương mại và các tài liệu khác và thực hiện hoạt động hỗ trợ như đóng sách....có ghi chi tiết mã ngành 1811 In ấn hay không ? Dưới đây là chi tiết mã ngành 1811 cho các bạn tham khảo

Nhóm này gồm:
- Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.
- In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in op set, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;
- In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in khác).
- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;
 
Mã ngành 1811 In ấn
 
Loại trừ:
- Xuất bản các ấn phẩm in được phân vào ngành 581 (Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác); 
- In trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên các trang phục được phân vào nhóm 13130 (Hoàn thiện sản phẩm dệt);
- Bản sao các văn bản được phân vào nhóm 8219 (Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác).
- Sản xuất các sản phẩm bằng giấy như gáy sách được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu);
 
Một số gợi ý ghi chi tiết mã ngành 1811 cho bạn tham khảo:
 
+ In ấn
Chi tiết: In sách, văn hóa phẩm, hóa đơn đặc thù.
 
+ In ấn
Chi tiết: In ấn (trừ in tráng bao bì kim loại)
 
+ In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại; in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan)
 
+ In ấn
chi tiết: in ấn (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở chi nhánh)
 
+ In ấn
Chi tiết: In ấn các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, tem nhãn, bao bì các loại, giấy tờ quản lý kinh tế tất cả các chất liệu;
 
+ In ấn
Chi tiết: - In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in op set, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi; - In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm; - Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền. - In ấn trên vỏ và chi tiết khác của điện thoại di động các thiết bị điện tử cao cấp khác
 
+ In ấn
(không in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan, in tráng bao bì kim loại tại trụ sở).
 
+ In ấn
Chi tiết: In tem chống giả, tờ rơi, bao bì (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan).
 
+ In ấn
Chi tiết: In tài liệu không kinh doanh: tờ rơi, tờ gấp (bao gồm cả ca ta lô) có nội dung hướng dẫn sử dụng hàng hóa, sản phẩm, giới thiệu về doanh nghiệp; in trên bao bì (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan).
 
+ In ấn
Chi tiết: In lụa (in xuất bản phẩm phải có giấy phép)
 
Nếu quý vị đang có nhu cầu thành lập công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh có liên quan đến mã ngành 1811 này xin vui lòng liên hệ
Tel/Zalo: 0973 981611
Chúc bạn thành công !
 

Các tin cũ hơn