Mã ngành 2910 Sản xuất xe có động cơ

Sản xuất xe: ô tô, xe máy, xe động cơ điện, xe động cơ dầu, xe động cơ điện..thuộc Mã ngành 2910 Sản xuất xe có động cơ. Vậy điều kiện nào để doanh nghiệp sản xuất xe này?

Lĩnh vực có điều kiện:

Sản xuất, lắp ráp xe ô tô

Nhóm này gồm:
- Sản xuất ô tô chở khách;
- Sản xuất xe động cơ thương mại như: Xe tải, xe kéo trên đường cho xe bán rơ moóc...
- Sản xuất xe buýt, xe buýt điện và xe buýt đường dài;
- Sản xuất động cơ xe;
- Sản xuất gầm xe có động cơ;
- Sản xuất xe có động cơ khác như:
+ Xe chạy bằng máy trên tuyết và băng, xe trong sân golf, thủy phi cơ,
+ Động cơ chữa cháy, quét đường, thư viện lưu động, xe bọc sắt...
+ Xe vận tải trộn bê tông,
+ ATV’s, xe kéo nhỏ và các xe kéo tương tự bao gồm xe đua.
Nhóm này cũng gồm: Tái sản xuất xe có động cơ.
Loại trừ:
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho mô tô, xe thô sơ được phân vào nhóm 27400 (Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng);
- Sản xuất pít tông, vòng pít tông và bộ chế hoà khí được phân vào nhóm 28110 (Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy));
- Sản xuất xe kéo nông nghiệp được phân vào nhóm 28210 (Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp);
- Sản xuất máy kéo sử dụng trong xây dựng và khai khoáng được phân vào nhóm 28240 (Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng);
- Sản xuất xe tải gom rác được phân vào nhóm 28240 (Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng);
- Sản xuất thân xe có động cơ được phân vào nhóm 29200 (Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc);
- Sản xuất các thiết bị điện cho xe có động cơ được phân vào nhóm 29300 (Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác);
- Sản xuất thiết bị và linh kiện cho xe có động cơ được phân vào nhóm 29300 (Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác);
- Sản xuất xe tăng và xe quân sự được phân vào nhóm 30400 (Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội);
- Bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng cho xe có động cơ được phân vào nhóm 45200 (Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác).
 
Mã ngành 2910 Sản xuất xe có động cơ
 
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 2910 như sau:
 
+ Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: lắp ráp và sản xuất xe tải đa dung loại nhỏ, xe chở khách loại nhỏ, xe gắn máy mang nhãn hiệu suzuki
 
+ Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe gắn máy, xe ôtô
 
+ Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp xe ôtô và phụ tùng ôtô
 
+ Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các loại xe tải có tổng tải trọng từ 2,5 tấn đến trên 45 tấn, xe buýt trên 16 chỗ.
 
+ Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: Đóng mới, hoán cải ô tô các loại; Sản xuất , lắp ráp các phương tiện cơ giới đường bộ.
 
+ Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: Cơ khí cải tạo, đóng mới thùng xe ô tô, phương tiện cơ giới đường bộ (Không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải);
 
+ Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp ô tô tải từ 0,5 đến 5 tấn; Sản xuất, lắp ráp ô tô khách từ 30 chỗ đến 45 chỗ
 
+ Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: - Sản xuất ô tô chở khách - Sản xuất xe động cơ thương mại như: Xe tải, xe kéo trên đường cho xe bán rơ moóc... - Sản xuất xe buýt, xe buýt điện và xe buýt đường dài; - Sản xuất động cơ xe; - Sản xuất gầm xe có động cơ; - Sản xuất xe có động cơ khác như: + Xe chạy bằng máy trên tuyết và băng, xe trong sân golf, thủy phi cơ, + Động cơ chữa cháy, quét đường, thư viện lưu động, xe bọc sắt... + Xe vận tải trộn bê tông, + ATV’s, xe kéo nhỏ và các xe kéo tương tự bao gồm xe đua. Nhóm này cũng gồm: Tái sản xuất xe có động cơ.
 
Thân Ái !