DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

Doanh nghiệp đang tiến hành hành sản xuất hay phân phối điện năng cần quan tâm Mã ngành 3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện hiểu rõ bản chất của mã ngành.

Nhóm này gồm: Việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng.
 
Trong phạm vi mã ngành này, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và (hoặc) điều kiện về vốn pháp định tương ứng:
 

ngành

Tên ngành, nghề

3512

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực (Hoạt động truyền tải điện)

3512

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực (Hoạt động phân phối điện)

3512

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực (Hoạt động bán buôn điện; xuất khẩu, nhập khẩu điện)

3512

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực (Hoạt động bán lẻ điện)

 
Mã ngành 3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 
3511: Sản xuất điện
- Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;
- Việc sản xuất điện năng với số lượng lớn như hoạt động của các cơ sở sản xuất điện; bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, tua bin khí, điêzen ....
- Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ các dạng năng lượng khác, chưa được phân vào đâu: sóng biển, thủy triều, diezen...
- Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng gió;
- Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng hạt nhân;
- Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ năng lượng nước;
- Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ khí thiên nhiên;
- Nhóm này gồm hoạt động sản xuất điện từ than đá;
 
Loại trừ: Sản xuất điện thông qua đốt rác, được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại).
 
3512: Truyền tải và phân phối điện
- Việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng.
- Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác;
- Hoạt động của hệ thống phân phối (tức là gồm có các tuyến dây, cột, đồng hồ đo và dây dẫn) vận chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng cuối cùng;
- Bán điện cho người sử dụng;
- Hoạt động trao đổi điện và khả năng truyền tải điện.
- Hoạt động của các hệ thống truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối;
 
Dưới đây là một số gợi ý về cách ghi chi tiết mã ngành Mã ngành 3510:
 
+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy thủy điện; Sản xuất kinh doanh điện.
 
+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện
 
+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện
 
+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện hạ thế sinh hoạt nông thôn
 
+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng *Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh các ngành nghề đăng ký nêu trên khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
chi tiết: Sản xuất, truyền tải và kinh doanh điện;
 
Thân Ái !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661