0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpMã ngành 3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Nước sạch là vấn đề được xã hội rất là quan tâm với mã ngành 3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước doanh nghiệp sản xuất nước sạch như: sông đà, sông đuống...có đăng ký. Hiểu rõ hơn quý vị tham khảo chi tiết mã ngành này

- Khai thác nước từ sông, hồ, ao...
- Cung cấp nước thông qua mạng lưới đường ống, bằng xe bồn chuyên chở hoặc các phương tiện khác,
- Thu nước mưa,
- Hoạt động của các kênh tưới nước.
- Thanh lọc nước để cung cấp,
- Xử lý nước lợ, nước mặn để cung cấp nước như là sản phẩm chính,
- Xử lý nước cho mục đích công nghiệp và các mục đích khác,
Loại trừ:
- Hoạt động của hệ thống tưới tiêu và thiết bị tưới tiêu cho mục đích nông nghiệp được phân vào nhóm 01610 (Hoạt động dịch vụ trồng trọt),
- Vận chuyển nước qua ống dẫn (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).
- Xử lý nước thải để tránh ô nhiễm được phân vào nhóm 3700 (Thoát nư­ớc và xử lý nước thải),
 
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã nhành 3600:
 
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Phân phối nước sạch
 
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất
 
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Cấp nước sinh hoạt nông thôn.
 
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Sản xuất và cung cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt.
 
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác.
 
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Hoạt động của nhà máy cung cấp nước sạch

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn