Mã ngành 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng


Mã ngành 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng

Mã ngành 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng bao gồm công việc như: Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng ngoài ra còn nhiều công việc liên quan khác mời các bạn cùng tham khảo dưới đây:

Nhóm này gồm các hoạt động liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc công trình như:
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật liệu khác,
- Các công việc hoàn thiện nhà khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt động tương tự,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Lắp gương, kính,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác như:
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
+ Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm,
+ Giấy dán tường,
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,
+ Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương (granit), đá phiến...
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,
 
Mã ngành 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
 
Loại trừ:
- Sơn đường được phân vào nhóm 421 (Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ).
- Các hoạt động trang trí của người thiết kế bên trong các toà nhà được phân vào nhóm 74100 (Hoạt động thiết kế chuyên dụng).
- Lắp đặt cửa cuốn và cửa tự động được phân vào nhóm 43290 (lắp đặt hệ thống xây dựng khác).
- Lau rửa chuyên nghiệp bên trong và bên ngoài các toà nhà được phân vào nhóm 81290 (Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt);
- Các hoạt động làm sạch chung bên trong các toà nhà và kiến trúc khác được phân vào nhóm 81210 (Vệ sinh chung nhà cửa);
 
Dưới đây là một số doanh nghiệp có đăng ký mã ngành 4330:
 
+ Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất
 
+ Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trưng bày hàng nội thất, bàn ghế văn phòng.
 
+ Hoàn thiện công trình xây dựng
chi tiết: Chống thấm.
 
+ Hoàn thiện công trình xây dựng
Tư vấn trang trí và thi công cảnh quan nội, ngoại thất công trình kiến trúc sinh thái Tư vấn trang trí và thi công nội thất gỗ các công trình dân dụng và công nghiệp Thi công về sơn
 
+ Hoàn thiện công trình xây dựng
: Trang trí nội thất. Thi công các công trình đá granit
 
+ Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Dịch vụ trang trí nội ngoại thất
 
+ Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thiết kế và trang trí nội, ngoại thất (Giấy dán tường, thạch cao, ...)

+ Hoàn thiện công trình xây dựng

Chi tiết: - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật liệu khác, - Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt động tương tự, - Lắp đặt thiết bị nội thất, - Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được... - Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác như: + Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương (granit), đá phiến... + Giấy dán tường, - Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà, - Sơn các kết cấu công trình dân dụng, - Lắp gương, kính, - Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng, - Các công việc hoàn thiện nhà khác, - Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

+ Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Thi công và trang trí nội, ngoại thất các công trình kiến trúc cảnh quan; - Thi công nốt thất công trình; - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật liệu khác, - Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt động tương tự, - Lắp đặt thiết bị nội thất, - Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được... - Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác như: + Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương (granit), đá phiến... + Giấy dán tường, - Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà, - Sơn các kết cấu công trình dân dụng, - Lắp gương, kính, - Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng, - Các công việc hoàn thiện nhà khác, - Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

Các tin cũ hơn