Mã ngành 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác


Mã ngành 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Mã ngành 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác bao gồm buôn bán Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc;
Nhóm này gồm: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng.
- Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc;
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) loại mới và loại đã qua sử dụng:
- Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông...;
- Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương;
Ngành nghề: mã ngành 4663 cơ bản là ngành kinh doanh không có điều kiện. Mời bạn tham khảo chi tiết.
Loại trừ:
- Cho thuê ô tô con có kèm người lái được phân vào nhóm 49329 (Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu);
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác);
- Cho thuê xe ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) không kèm người lái được phân vào nhóm 77101 (Cho thuê ô tô).
- Cho thuê ô tô chở khách có kèm người lái được phân vào nhóm 49321 (Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh) và cho thuê xe ô tô chở khách không kèm người lái được phân vào nhóm 77109 (Cho thuê xe có động cơ khác);
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con được phân vào nhóm 45301 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác);
- Cho thuê ô tô vận tải, ô tô chuyên dụng, xe có động cơ khác có kèm người lái được phân vào nhóm 4933 (Vận tải hàng hóa bằng đường bộ) các phân nhóm tương ứng với loại phương tiện;
- Cho thuê ô tô vận tải, ô tô chuyên dụng, xe có động cơ khác không kèm người lái được phân vào nhóm 77109 (Cho thuê xe có động cơ khác).
 
Dưới đây là một số gợi ý ghi chi tiết ngành nghề kinh doanh 4511:
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán ô tô các loại
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải (tại trụ sở chỉ mua bán xe du lịch chưa qua sử dụng có trọng tải dưới 2,5 tấn)
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe có động cơ
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô.
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: Mua bán xe ô tô và phụ tùng.
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô Chi tiết: Mua bán xe tải
 
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô, xe tải, xe cơ giới
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ.
 
Dành cho ai kinh doanh mỹ phẩm hay ý định mở công ty kinh doanh mỹ phẩm chi tiết mã ngành mỹ phẩm
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Kho chứa hàng ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); xe có động cơ khác: ôtô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, ôtô vận tải.
 
+ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Bán buôn xe có động cơ khác gồm: - Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương; - Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; - Ô tô chuyên dụng: xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trọng bê tông...; - Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.

Các tin cũ hơn