Mã ngành 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông


Mã ngành 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Nếu quý doanh nghiệp muốn bổ sung Mã ngành 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông này trước tiên hãy tham khảo chi tiết trước xem đã đúng với mong muốn ngành nghề đăng ký hay chưa.

Nhóm này gồm:
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn van và ống điện tử;
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn mạch in;
 
Mã ngành 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 
Loại trừ:
- Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 (Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm).
- Bán buôn băng video, audio, CDs, DVDs đã ghi được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu);
 
 
Dưới đây là một số cách ghi chi tiết ngành nghề kinh doanh 4652:
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Mua bán phần mềm, máy tính, linh kiện máy tính, đồ điện, điện tử, điện lạnh, thiết bị viễn thông.
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị viễn thông, điện thoại
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
chi tiết: Mua bán thiết bị viễn thông.
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử.
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thiết bị - linh kiện điện tử - viễn thông và điều khiển, điện thoại cố định - di động và linh kiện, máy nhắn tin, máy bộ đàm, thiết bị phát sóng, sim điện thoại, thẻ điện thoại, thiết bị chụp ảnh, máy quay phim, máy ảnh, thiết bị thu thanh, máy cát sét - đầu VCD, máy MP3
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán điện thoại Chi tiết: Mua bán thiết bị và linh kiện viễn thông, điện thoại, điện tử
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán điện thoại cố định, di động, máy bộ đàm Chi tiết: Mua bán thiết bị chụp ảnh, máy quay camera cá nhân
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn điện thoại, thẻ sim.
 
+ Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị điện tử kỹ thuật số, kỹ thuật lazer
 
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Cách mọi người hay để nhất)

Các tin cũ hơn