Mã ngành 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí


Mã ngành 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí 

Tên mã ngành đã nói nên cho bạn biết đây là mã ngành kinh doanh, buôn bán các sản phẩm nhiên liệu hiện nay tại Việt Nam nhưng không đơn thuần chỉ là như vậy. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết Mã ngành 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan dưới đây được chúng tôi liệt kê đầy đủ, chi tiết. 

dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại thanh xuân

dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh

► Mã ngành kinh doanh 4649

4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Nhóm này gồm: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như:
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa;
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; - Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.
46614: Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
Nhóm này gồm: Bán buôn khí dầu mỏ, khí butan, propan đã hóa lỏng.
46613: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
Nhóm này gồm:
- Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác.
- Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: xăng, diesel, mazout, nhiên liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa;
46612: Bán buôn dầu thô
Nhóm này gồm: Bán buôn dầu mỏ, dầu thô chưa tinh chế.
46611: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
Nhóm này gồm: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha.
 
Hướng dẫn ghi thông tin mã ngành 4661 như sau:
 
Cách 1: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 
Cách 2: Liệt kê chi tiết các sản phẩm như sau:
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác: than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan: Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: xăng, diesel, mazout, nhiên liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa; Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác.
 
Nếu quý doanh nghiệp cần bổ sung mã ngành nghề kinh doanh 4661 này, hay thành lập doanh nghiệp mới có mã ngành nghề kinh doanh này hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.
 
Chúc bạn thành công !

 

Các tin cũ hơn