Mã ngành 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh


Mã ngành 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã ngành 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh như: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác Bộ điều khiển trò chơi video

Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Máy vi tính;
- Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác.
- Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị viễn thông
- Thiết bị ngoại vi máy vi tính;
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bộ điều khiển trò chơi video;
- Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video;
- Thiết bị viễn thông.
- Máy vi tính;
- Thiết bị ngoại vi máy vi tính;
- Bộ điều khiển trò chơi video;
- Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video.
Loại trừ: 
- Bán lẻ băng, đĩa trắng được phân vào nhóm 47620 (Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh).
 
 
Mã ngành 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm
 
Dưới đây là một số cách ghi chi tiết ngành nghề kinh doanh 4741:
 
+ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Mua bán máy vi tính và linh kiện, máy fax, điện thoại.
 
+ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ phần mềm. Mua bán thiết bị tin học, thiết bị điện tử - viễn thông, thiết bị điện tử - điều khiển, thiết bị quản lý taxi, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại, phụ kiện điện thoại.
 
+ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Chi tiết: Mua bán, lắp đặt, linh kiện máy vi tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị lưu trữ.
 
+ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Mua bán thiết bị tin học, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, điện tử, thiết bị công nghệ.
 
+ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị viễn thông
 
+ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ camera quan sát, thiết bị an ninh chống trộm, báo cháy, tổng đài điện thoaị
 
+ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Cụ thể: Mua bán sim số, thẻ cào, thiết bị viễn thông.

Các tin cũ hơn