Mã ngành 5590 Cơ sở lưu trú khác

Mã ngành 5590 Cơ sở lưu trú khác như: Nhà ở lưu trú cho công nhân, ký túc xá sinh viên, Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dừng để nghỉ tạm; Lưu trú nhà vườn (Garden stay)

Chi tiết mã ngành 5590 Cơ sở lưu trú khác
Nhóm này gồm: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn là các phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc xá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà tập thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều trại du lịch.
Trong phạm vi mã ngành này, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và (hoặc) điều kiện về vốn pháp định tương ứng:
 

ngành
Tên ngành Vốn
pháp định
5590 Kinh doanh dịch vụ lưu trú khác (trừ lưu trú ngắn ngày)  

Cụ thể:
55901 Ký túc xá học sinh, sinh viên
Nhóm này gồm: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn (ký túc xá) cho học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung học, cao đẳng hoặc đại học, được thực hiện bởi các đơn vị hoạt động riêng.
55902 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm
Nhóm này gồm: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn là phương tiện lưu trú làm bằng vải, bạt được sử dụng cho khách du lịch trong bãi cắm trại, du lịch dã ngoại.
55909 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho khách thuê trọ như: Nhà trọ cho công nhân, toa xe đường sắt cho thuê trọ, các dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú khác chưa kể ở trên.
 
Mã ngành 5590 Cơ sở lưu trú khác
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 5590:

Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ nhà trọ bình dân

Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Nhà ở lưu trú cho công nhân, ký túc xá sinh viên

Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ lưu trú ngắn hạn, dài hạn

Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dừng để nghỉ tạm; Lưu trú nhà vườn (Garden stay)