0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpMã ngành 6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Thực chất mã ngành 6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định đối với doanh nghiệp hoạt động có mã ngành nghề này như sau:
+ Ngân hàng thương mại nhà nước là : 3.000 Tỷ đồng
+ Ngân hàng thương mại cổ phần là: 3.000 tỷ đồng
+ Ngân hàng liên doanh là: 3.000 tỷ đồng
+ Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài là: 3.000 tỷ đồng
+ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài : 15 triệu USD
+ Ngân hàng chính sách là: 5.000 Tỷ Đồng
+ Ngân hàng đầu tư là: 3.000 tỷ đồng
+ Ngân hàng phát triển là: 5.000 tỷ đồng
+ Ngân hàng hợp tác xã là: 3.000 tỷ đồng
+ Công ty tài chính là 500 tỷ đồng
+ Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng
+ Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là: 30 tỷ đồng
Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu:
- Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.
- Các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng;
- Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.
- Hoạt động tư vấn đầu tư;
Loại trừ:
- Quản lý quỹ được phân vào nhóm 66300 (Hoạt động quản lý quỹ).
- Các hoạt động của đại lý bảo hiểm và môi giới được phân vào nhóm 66220 (Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm);

Một số cách ghi chi tiết ngành nghề 6619 như sau:

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

chi tiết: Dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ. Đại lý đổi ngoại tệ. Sản xuất thẻ dùng trong lĩnh vực thanh toán (trừ thẻ ngân hàng). Dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ: đại lý phân phối thẻ, cho thuê ATM/POS/CD, bảo dưỡng ATM/POS/CD, cung cấp giải pháp kỹ thuật liên quan đến nghiệp vụ thẻ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi nhánh).

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

-chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính-kế toán)

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Lập dự án đầu tư.

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);

Chúc bạn thành công !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn