Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng


Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Bạn đang quan tâm đến ngành nghề như: Khắc dấu. Thiết kế tạo mẫu, hoạt động hội họa, điêu khắc, phục chế di vật.Chế tạo mẫu. Thiết kế đồ họa..có được phân vào mã ngành Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng hay không

Nhóm ngành Hoạt động thiết kế chuyên dụng bao gồm các hoạt động sau:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
 
Mã ngành 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 
Loại trừ: Thiết kế kiến trúc và kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).
 
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết ngành nghề kinh doanh liên quan mã ngành 7410:
 
+  Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất
 
+  Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: Thiết kế website
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình xây dựng)
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Khắc dấu. Thiết kế tạo mẫu, hoạt động hội họa, điêu khắc, phục chế di vật.Chế tạo mẫu. Thiết kế đồ họa
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình) - Thiết kế thời trang;
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Thiết kế xây dựng công trình dân dụng; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng.
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình;
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Trừ thiết kế công trình, phương tiện vận tải
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: thiết kế web, đồ họa
 
+  Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế website, logo.
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy điện, thiết bị cơ khí cho các công trình nhiệt điện và các kết cấu cơ khí khác. Thiết kế thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng.
 
+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; - Dịch vụ thiết kế đồ thị; - Hoạt động trang trí nội thất.

+ Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Tư vấn lập dự án, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật; - Tư vấn thiết kế công trình cấp, thoát nước, san nền...; - Tư vấn thiết kế công trình hệ thống đường điện và trạm biến áp từ 0,4 – 35KV; - Tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí, công nghệ, thông tin liên lạc trong công trình xây dựng...; - Tư vấn thiết kế, thi công hệ thống chống mối công trình xây dựng; - Tư vấn thiết kế, thi công nội ngoại thất các công trình dân dụng; - Dịch vụ thiết kế đồ thị; quy hoạch xây dựng; - Hoạt động trang trí nội thất.

Các tin cũ hơn