0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpMã ngành 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Đối với một doanh nghiệp bình thường hiện nay khi thành lập công ty hay bổ sung ngành nghề kinh doanh 7490 cần ghi chi tiết như sau:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Loại trừ: 
- Hoạt động của những nhà báo độc lập;
- Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng khoán
 
Nhóm ngành Hoạt động chuyên khoa, khoa học và công nghệ sẽ bao gồm các Nhóm ngành nhỏ khác, bao gồm:
- Nhóm ngành Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán;
- Dự báo thời tiết;
- Nhóm ngành Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý;
- Đo lượng nước, độ ẩm, hoàn lưu bão...
- Nhóm ngành Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Hoạt động phiên dịch;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Nhóm ngành Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
- Nhóm ngành Quảng cáo và nghiên cứu thị trường;
- Hoạt động của những nhà báo độc lập;
- Nhóm ngành Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;
- Nhóm ngành Hoạt động thú y.
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);
- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức...);
- Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng;
- Việc cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật chuyên môn (trừ hoạt động luật và kiểm toán; kiến trúc và kỹ thuật, kiểm tra và phân tích công nghệ, quản lý và tư vấn quản lý, nghiên cứu phát triển và quảng cáo);
- Tư vấn chứng khoán;
- Công nghệ thủ công hoặc những phần liên quan đến công nghệ khác được đưa vào nhóm 74909 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu).
- Tư vấn về nông học;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý...
Loại trừ:
- Hoạt động của các nhà báo độc lập được phân vào nhóm 90000 (Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí).
- Bán buôn xe có động cơ đã sử dụng qua đấu giá được phân vào nhóm 4511 (Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác) và nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy);
- Hoạt động các nhà viết sách khoa học và công nghệ được phân vào nhóm 90000 (Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí);
- Hoạt động đấu giá qua mạng (bán lẻ) được phân vào nhóm 47910 (Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet);
- Hướng dẫn tín dụng khách hàng và nợ được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác);
- Hoạt động của sàn đấu giá (bán lẻ) được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu);
- Quản lý các chương trình hành chính quản trị được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu);
- Hoạt động của môi giới bất động sản được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất);
- Hoạt động của các đấu giá viên độc lập được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu);
- Hoạt động kế toán được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế);
- Hoạt động triển lãm và hội chợ được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại);
- Hoạt động tư vấn quản lý được phân vào nhóm 70200 (Hoạt động tư vấn quản lý);
- Thiết kế vị trí và hình thức thể hiện khác trên web được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan);
- Thiết kế quảng cáo trình diễn và quảng cáo khác nhau được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);
- Thiết kế công nghiệp và máy móc được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan);
 
Dưới đây là một số cách ghi chi tiết ngành nghề kinh doanh 7490 hay được sử dụng như sau:
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch.
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường. Tư vấn về công nghệ khác. Hoạt động chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn công nghiệp.
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch; Tư vấn về công nghệ (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính)
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
(Hoạt động dịch thuật, hoạt động phiên dịch)
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Tư vấn về môi trường.
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn về môi trường, tư vấn về công nghệ, tư vấn và thực hiện hoạt động quan trắc môi trường, phân tích môi trường
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền; trừ dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan)
 
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
- chi tiết: Dịch thuật. Dịch vụ: đại diện sở hữu công nghiệp, quyền tác giả (trừ dịch vụ pháp lý).
 
Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn