Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu


Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Nếu quý vị đang quan tâm đến mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu mời bạn tham khảo chi tiết mã ngành này và một số cách ghi chi tiết mã ngành này trong hồ sơ đăng ký kinh doanh
Nhóm này gồm:
 
- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...
- Cắt, tỉa và cạo râu;
Loại trừ: Làm tóc giả được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu).
 
Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
 
Dưới đây là một số cách ghi chi tiết mã ngành 9631 như sau:
 
+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Dịch vụ cắt tóc, uốn tóc
 
+  Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da tay, chân, trang điểm, làm móng, cắt tóc
 
+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Dịch vụ cắt, uốn tóc, chăm sóc da mặt, làm móng tay-chân (trừ các hoạt động dịch vụ gây chảy máu), trang điểm
 
+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; Cắt, tỉa và cạo râu; làm móng chân, móng tay,trang điểm.
 
+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
chi tiết: Dịch vụ cắt, uốn, gội đầu, duỗi nhuộm tóc, làm móng, chăm sóc móng, trang điểm, săn sóc da mặt (trừ dịch vụ massage và các dịch vụ gây chảy máu).
 
+  Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
(trừ các hoạt động gây chảy máu)
 
+ Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: - Dịch vụ cắt, uốn, nhuộm và tạo mẫu tóc; - Dịch vụ trang điểm cô dâu, chăm sóc da (trừ các hoạt động dịch vụ gây chảy máu) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
 

 

Các tin cũ hơn