Mã ngành nghề 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm


Mã ngành nghề 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Mã ngành nghề 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm đúng như với cái tên của mình những mặt hàng được phép đăng ký kinh doanh tại mã ngành nghề bao gồm: máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm

Nhóm này gồm:
 
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn phần mềm.
 
Mã ngành nghề 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 
Loại trừ:
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông được phân vào nhóm 46520 (Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông);
- Bán buôn máy móc, thiết bị được điều khiển thông qua máy vi tính được phân vào các mã tương ứng theo công dụng của máy trong nhóm 4659 tùy theo công dụng của máy.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) được phân vào nhóm 46594 (Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi));
 
 
Dưới đây là một số cách ghi chi tiết mã ngành 4651 như sau:
 
+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, phần mềm.
 
+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán phần mềm, máy tính và linh kiện kèm theo.
 
+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Kinh doanh thiết bị vi tính (máy vi tính và linh kiện).
 
+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: bán buôn máy vi tính, máy tính tiền điện tử.
 
+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
chi tiết: mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, linh kiện máy vi tính.
 
+ Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm  (Đây là cách mọi người hay để nhất)

Các tin cũ hơn