Mã số thuế công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Newace


Mã số thuế công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Newace địa chỉ Số nhà 81 ngõ 58 Ðường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NEWACE

Tên tiếng anh của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Newace:  NEWACE EDUCATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 Địa chỉ: Số nhà 81 ngõ 58 Ðường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Ðông, Thành phố Hà Nội 

Mã số thuế công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Newace

 Mã số thuế: 0109003305
 Người ĐDPL: Nguyễn Thị Ngọc Trân
 Ngày hoạt động: 25/11/2019
 Giấy phép kinh doanh: 0109003305
 Lĩnh vực: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Danh mục ngành nghề công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Newace

Mã ngành Mô tả Ngành chính
8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Y
8511 Giáo dục nhà trẻ. N
8512 Giáo dục mẫu giáo. N
8521 Giáo dục tiểu học. N
8522 Giáo dục trung học cơ sở. N
8523 Giáo dục trung học phổ thông. N
8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông N
8532 Giáo dục nghề nghiệp N
8533 Đào tạo cao đẳng. N
8541 Đào tạo cao đẳng N
8542 Đào tạo đại học và sau đại học N
8543 Đào tạo tiến sỹ. N
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu N
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu N
     

Xem thêm: Thành lập công ty tại Hà Đông

Các tin cũ hơn