Mã số thuế Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Kim Dung Jewelry Việt Nam


Mã số thuế Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Kim Dung Jewelry Việt Nam
1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KIM DƯNG JEWELRY VIỆT’NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM KIM DƯNG JEWELRY COMMERCIAL BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp: 0109003111
3. Ngày thành lập: 26/11/2019
4. Địa chỉ trụ sở chính:
Số 281G phó Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0393386691 Fax:
Email: thietkenutranghn@gmail.com    Website:
5. Ngành, nghề kinh doanh:
 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1.

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết:

  • Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán CỊUÍ, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vàng miêng);
  • Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;
  • Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773(Chính)

2.

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết:

- Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý khác.

4649

3.

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết:

- Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (trừ vàng miếng).

4662

4.

Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết:

- Sản xuất kim loại quý.

2420

5.

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

3211

6.

Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan

3212

 

 

Các tin cũ hơn