Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất


Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất

Bàn giao công việc giữa công ty với công ty, cá nhân với cá nhân cần mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất của chúng tôi.

                                  CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

                               ngày.     thảng.     nám.......

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay ngày 11 tháng 08 năm 2019 tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Truyền Thông XYZ  chúng tôi gồm:

  1. Bên giao: Công ty TNHH Tư Vấn Và Truyền Thông XYZ

Ông/bà: Trần Lê Hòa

Chức danh: Kế Toán Trưởng                            Phỏng/BỘ phận: kế toán

  1. Bên nhận: Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Cơ Điện Việt Nam

Ông bà: Nguyễn Duy Long

Chức danh: Phó Phòng Kinh Doanh     Phòng,BỘ phận: Kinh Doanh

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

A. 

LÀM GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung còng viêc

Ngtrời nhận

1

 Giấy đăng ký kinh doanh

A.Long

2

Dấu trong doanh nghiệp

A.Long

3

Điều lệ Doanh nghiệp

A.Long

B. BAN GIAO TAI LIỆU HO so

STT

Mà hô sơ, tài liệu

Tên hô sơ, tài liêu

Sô lương

Tinh trạng

Vi trí đê hô sơ, tài liêu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Ngtrời bàn giao cam đoan răng toàn bộ nội dung công việc đang th c hiện đẳ được bàn giao đầy đù. Biên bân được lập thành.... bàn. mỗi bẽn giử một bàn./.

              Người nhận bàn giao                                        Người Bàn Giao                                   Trường bộ phận HC-NS

 

Xem thêm: Biên bản giao nhận tiền đặt cọc  &&& biên bản giao hàng hóa mới nhất

 

Các tin cũ hơn