dịch vụ thành lập doanh nghiệp

MẪU BIỂU VĂN BẢN KẾ TOÁN
Sơ đồ kế toán phải trả nội bộ trong doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán phải trả nội bộ trong doanh nghiệp

Khi thanh toán các khoản phải trả nội bộ thực hiện bằng cách sử dụng sơ đồ kế toán phải trả nội bộ trong doanh nghiệp khi đơn vị cấp dưới nhận vốn được cấp bởi đơn vị cấp trên hay điều chuyển tài sản cho các đơn vị khác, thu hộ vay các đơn vị nội bộ khác..
Sơ đồ kế toán chi phí sửa chữa lớn của doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán chi phí sửa chữa lớn của doanh nghiệp

Các chi phí trích trước thực tế phát sinh liên quan đến sơ đồ kế toán chi phí sửa chữa lớn của doanh nghiệp với số chênh lệch giữa chi phí thực tế của sửa chữa lơn hơn số đã trích trước. Số chênh lệch giữa chi phí thực tế sửa chữa lớn nhỏ hơn số chi phí trích trước.
Sơ đồ kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác

Sơ đồ kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác

Khi bản xử lý số tài sản phát hành hiện thừa khi kiểm kê hay giá trị tài sản thừa chưa xác định nguyên nhân bạn hãy dùng Sơ đồ kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác để có được nghiệp vụ, kỹ năng xử lý chính xác.
Sơ đồ kế toán dự phòng phải trả doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán dự phòng phải trả doanh nghiệp

Các khoản chi phí phát sinh bằng tiền liên quan đến các khoản dự phòng phải trả đã lập ta có sơ đồ kế toán dự phòng phải trả doanh nghiệp sẽ trả về số dự phòng phải trả về chi phí sửa chữa bảo hành sản phầm, hàng hoá, hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình xây dựng.
Sơ đồ kế toán vay và nợ thuê tài chính doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán vay và nợ thuê tài chính doanh nghiệp

Các khoản trả nợ vay bằng VNĐ thì sơ đồ kế toán vay và nợ thuê tài chính doanh nghiệp thể hiện được tất các nghiệp vụ liên quan như : trả nợ vay bằng vnđ, vay bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, vay chuyển tra ngay cho người bán hàng cung cấp dịch vụ.
Sơ đồ kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

Sơ đồ kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

Với sơ đồ số 67 giúp bạn có được tổng quát nhất về vấn đề liên quan đến sơ đồ kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu như: trả lại vốn đầu tư cho chủ sở hữu, nhận quà biếu, tặng, tài trợ..các tài khoản như: 341, 338, 331, 241, 217, 211, 156...
Sơ đồ kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp

Đây là sơ đồ cực lớn do liên quan đến quá nhiều tài khoản, vấn đề doanh nghiệp..với sơ đồ kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp liên quan như: chi phí trợ cấp khó khăn, tham quan, nghỉ mát, văn hoá, trích nộp ủng hộ, từ thiện, khen thưởng...Tk 411, 334, 214, 111, 112, 136..
Sơ đồ kế toán thặng dư vốn cổ phần

Sơ đồ kế toán thặng dư vốn cổ phần

Khi đến với sơ đồ số 68 chính là Sơ đồ kế toán thặng dư vốn cổ phần với các tài khoản liên quan như: 4111, 4112, 111, 112, 156, 211, 217..phát hành cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần, chênh lệch giữa mệnh giá, phát hành..hãy xem kỹ để ghi nhớ bạn nhé.
Sơ đồ kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh thanh toán

Sơ đồ kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh thanh toán

Với sơ đồ số 69d là Sơ đồ kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ với phương án bên nợ các tài khoản phải trả ghi theo tỷ giá ghi sổ. Liên quan tài khoản như : 111, 112, 331, 338, 341..nếu phát sinh tỷ giá hối đoái khi thanh toán trả trước cho người bán.
Mẫu đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư

Mẫu đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư

Doanh nghiệp có trách nhiệm soạn mẫu đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư khi mở bất kỳ tài khoản ngân hàng mới nào.
Mẫu thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty

Mẫu thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty

Doanh nghiệp bạn muốn thay đổi thành viên, cổ đông..link dowload mẫu thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty mới nhất cho doanh nghiệp để gửi sở kế hoạch đầu tư.
Mẫu giấy uỷ quyền công ty với cá nhân

Mẫu giấy uỷ quyền công ty với cá nhân

Mẫu giấy uỷ quyền công ty với cá nhân mới nhất để Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hay thay mặt doanh nghiệp thực hiện một số công việc liên quan mà cá nhân đảm nhận được.
Mẫu danh sách thành viên công ty tnhh, cổ phẩn

Mẫu danh sách thành viên công ty tnhh, cổ phẩn

Bạn cần download mẫu danh sách thành viên công ty tnhh, cổ phẩn mới nhất phục vụ việc thay đổi, liệt kê danh sách các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp làm căn cứ pháp lý.
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty mới nhất như sau Ông XXXX, thành viên sáng lập sở hữu 40% phần vốn góp, giá trị: 27680.000 đồng, tương ứng 272 phiếu biểu quyết; Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GV ngày 21/06/2018
Sơ đồ hạch toán cổ phiếu quỹ TT133

Sơ đồ hạch toán cổ phiếu quỹ TT133

Tài khoản 419 cổ phiếu quỹ khi huỷ bỏ cổ phiếu quỹ hay mua lại cổ phiếu quỹ cho ra đời Sơ đồ hạch toán cổ phiếu quỹ TT133 thể hiện các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua cổ phiếu quỹ doanh nghiệp
Sơ đồ 70 kế toán quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

Sơ đồ 70 kế toán quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

Chi các quỹ khác bằng tiền mặt tiền gửi ngân hàng làm sao có được sơ đồ 70 kế toán quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu có thể trích lập các quỹ khác từ lơi nhuận sau thuế tndn, bổ sung vốn điều lệ.
Sơ đồ kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Sơ đồ kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Chia lãi cho các bên tham gia liên doanh, cho các cổ đông nhà đầu từ bằng sơ đồ kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển số thực lãi để phân phối và trích lập các quỹ bổ sung vốn kinh doanh, kết chuyển lỗ.
Sơ đồ kế toán đối với sản phẩm hàng hoá đơn vị hạch toán phụ thuộc

Sơ đồ kế toán đối với sản phẩm hàng hoá đơn vị hạch toán phụ thuộc

Với đơn vị bán, đơn vị mua không ghi nhận doanh thu khi xuất sản phầm, hàng hoá dịch vụ cho đơn vị hạch toán phụ thuộc có Sơ đồ kế toán đối với sản phẩm hàng hoá đơn vị hạch toán phụ thuộc dưới đây sẽ thể hiện đầy đủ thông tin cho kế toán.
Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh chung tham gia liên doanh

Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh chung tham gia liên doanh

Mục tiêu ghi lại tại các bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung và hạch toán chi phí này có sơ đồ kế toán chi phí phát sinh chung tham gia liên doanh khi kết chuyển phần chi phí đơn vị chịu, chi phí thuế gtgt được phân bổ.
Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ

Tài khoản kế toán 511 phân bổ doanh thu tương ứng với lợi ích của bên được hưởng sẽ thể hiện trên sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ rất chi tiết. TK 3388 hợp tác kinh doanh bán hàng cung cấp dịch vụ với tk 111,112, 131..bù trừ các khoản chi phí khác.
Sơ đồ kế toán trả lương cho người lao động bằng sản phẩm

Sơ đồ kế toán trả lương cho người lao động bằng sản phẩm

Tài khoản 511 giá bán chưa có thuế gtgt khi trả cho người lao động bạn hãy hình dung với sơ đồ kế toán trả lương cho người lao động bằng sản phẩm thì thuế gtgt, tndn phải nộp nếu có sẽ ghi nhận giá vốn đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá dùng để trả cho người lao động
Sơ đồ kế toán xuất kho sản phẩm hàng hoá biếu tặng

Sơ đồ kế toán xuất kho sản phẩm hàng hoá biếu tặng

Tài khoản 155, 156 giá vốn của sản phầm, hàng hoá xuất biếu tặng, khuyến mại bạn có được Sơ đồ kế toán xuất kho sản phẩm hàng hoá biếu tặng thể hiện doanh thu sản phẩm, hàng hoá, khuyến mãi kèm theo điều kiện khách hàng mua hàng hoá, dịch vụ khác.
Sơ đồ kế toán bán hàng đại lý TT133

Sơ đồ kế toán bán hàng đại lý TT133

Khi xuất hàng giao cho đơn vị nhận bán hàng đại lý với tk 155, 156 hàng gửi đi bán kết chuyển giá vốn của hàng đại lý đã bán được thì Sơ đồ kế toán bán hàng đại lý TT133 giúp bạn thể hiện được các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.
Sơ đồ kế toán doanh thu hàng đổi hàng không tương tự

Sơ đồ kế toán doanh thu hàng đổi hàng không tương tự

Với những khoản doanh thu xuất hàng đi trao đổi và có giá trị hàng nhận đổi về Sơ đồ kế toán doanh thu hàng đổi hàng không tương tự liên quan đến các tài khoản 511, 333, 152, 153, 156, 611 thì số tiền chênh lệch trả thêm, được thanh toán thêm hạch toán như thế nào.
Sơ đồ số 80 kế toán doanh thu hoạt động tài chính

Sơ đồ số 80 kế toán doanh thu hoạt động tài chính

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thì với Sơ đồ số 80 kế toán doanh thu hoạt động tài chính TT133 giải quyết được cổ tức, lợi nhuận được chia sau ngày đầu tư, chiết khấu thanh toán mua hàng được hưởng.
Sơ đồ số 81 kế toán các khoản giảm trừ doanh thu TT133

Sơ đồ số 81 kế toán các khoản giảm trừ doanh thu TT133

Khi phát sinh các khoản CKTM như hàng bán hàng bị trả lại hay doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ..với Sơ đồ số 81 kế toán các khoản giảm trừ doanh thu TT133 giải quyết tất cả các nghiệp vụ liên quan cho bạn
Sơ đồ số 82 kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở đơn vị cung cấp

Sơ đồ số 82 kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở đơn vị cung cấp

Khi kết chuyển giá trị nvl công cụ dụng cụ tồn kho đầu kỳ hay tông kho cuối kỳ ...Sơ đồ số 82 kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở đơn vị cung cấp mua nguyên vật liệu nhập kho, trả lại hàng cho người bán..làm sáng tỏ cho các bạn kế toán mới.
Sơ đồ số 83 kế toán giá thành sản xuất TT133

Sơ đồ số 83 kế toán giá thành sản xuất TT133

Với phương pháp kiểm kê định kỳ thù với Sơ đồ số 83 kế toán giá thành sản xuất TT133 giúp bạn biết cách xử lý các nghiệp vụ liên quan tài khoản 154, 631, 661, 334...giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ được kết chuyển vào giá thành sản xuất.
Ví dụ, bài tập kế toán bất động sản đầu tư TT133

Ví dụ, bài tập kế toán bất động sản đầu tư TT133

Là một doanh nghiệp chuyên đầu tư bất động sản bạn sẽ làm gì...Ví dụ, bài tập kế toán bất động sản đầu tư TT133 có đáp án lời giải sẽ làm rõ cho bạn các nghiệp vụ.
Ví dụ bài tập kế toán thuê tài sản, thanh lý, nhượng bán tscđ

Ví dụ bài tập kế toán thuê tài sản, thanh lý, nhượng bán tscđ

Phương pháp nào hạch toán định khoản các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định ...Ví dụ bài tập kế toán thuê tài sản, thanh lý, nhượng bán tscđ sẽ là câu trả lời cho bạn tham khảo.
1234

0973.981.661