Mẫu giấy thanh toán tạm ứng - Mẫu số 04 -TT


Mẫu giấy thanh toán tạm ứng - Mẫu số 04 -TT

Doanh nghiệp việc tạm ứng các khoản chi diễn ra như cơm bữa phải không...có người ký tạm ứng trước có người tạm ứng trước ký giấy tạm ứng sau..với mẫu giấy thanh toán tạm ứng - Mẫu số 04 -TT giúp kế toán quản lý tốt hơn các khoản thu chi đó.

Xem thêm:

>> dịch vụ thành lập công ty tại hoàn kiếm

>> thành lập doanh nghiệp tại thanh trì

Link dowload: giấy thanh toán tạm ứng

Các tin cũ hơn