Mẫu giấy uỷ quyền công ty với cá nhân mới nhất


Mẫu giấy uỷ quyền công ty với cá nhân mới nhất

Mẫu giấy uỷ quyền công ty với cá nhân mới nhất để Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hay thay mặt doanh nghiệp thực hiện một số công việc liên quan mà cá nhân đảm nhận được.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- o0o ----------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

 

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự của nước CHXHCN Việt Nam 2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký DN.

Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên.

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2019 chúng tôi gồm có :

 

1. BÊN ỦY  QUYỀN (sau đây gọi là "Bên A")

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XXX

Mã số doanh nghiệp: 0108194xxx

Địa chỉ trụ sở chính: xxxx đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại diện: Ông XXXX                                  Chức vụ: Giám đốc

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN  (sau đây gọi là "Bên B")

Ông/ Bà         : NGUYỄN THỊ H.....      

Số CMND     :  017308xxx      Ngày cấp:  10/08/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT:  Thôn Văn Quang, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Thôn Văn Quang, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Hai bên cùng thoả thuận ký kết giấy ủy quyền với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1- NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên B nhận ủy quyền từ Bên A về việc soạn thảo hồ sơ theo biểu mẫu của nhà nước nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội về việc: Thay đổi đăng ký kinh doanh của CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XXXX

ĐIỀU 2- TRÁCH NHIỆM:

- Bên B chỉ thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên, và chỉ chịu trách nhiệm với những nội dung được ủy quyền ở trên. Những việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh sau này của Bên A, hay tranh chấp pháp lý có liên quan của Bên A với cơ quan nhà nước, với thành viên nội bộ, với đối tác, với khách hàng và các cơ quan tổ chức khác thì Bên A phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật để giải quyết.

- Bên B không có trách nhiệm giải quyết, cũng như không có trách nhiệm phải gặp gỡ, trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin về những việc không có trong nội dung của giấy ủy quyền đối với cơ quan  tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

ĐIỀU 3- HIỆU LỰC CỦA GIẤY ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này được làm thành 03 bản gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký, cho đến khi các thủ tục nói trên hoàn tất.

Đại diện Bên A

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

XXXXX

Đại diện Bên B

 

 

Bạn nên xem thêm: thành lập công ty tại quận hoàn kiếm && thành lập doanh nghiệp tại huyện thanh trì

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn