Mẫu giấy xác nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp


Mẫu giấy xác nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp

Các thành viên có thể tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các thành viên mới, cũ với mẫu giấy xác nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp xác nhận việc bạn đã nhận đủ tiền của việc chuyển nhượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ….tháng … năm 2019

GIẤY  XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN TẤT VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

(XN: 01)

Tại trụ sở: CÔNG TY TNHH XXX VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 26 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: 11h30ph, ngày ...../..../....., Công ty TNHH  XXX Việt Nam xác nhận:

Bên chuyển nhượng

Bên nhận chuyển nhượng

 

Họ và tên: PHẠM VIỆT XXX                    

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/04/1992           

Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam  

Chứng minh nhân dân số: 163219XXX

Ngày cấp: 23/01/2010            

Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Nơi đăng ký HKTT: Xóm 2, Thôn Quyết Thắn, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Chỗ ở hiện tại: P2316 – CT10C – Chung Cư Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

 

 

Họ và tên: LÊ ANH XXXX                         

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/11/1984           

Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034084005XXX

Ngày cấp: 15/08/2016            

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Xóm 7, thôn An Phú, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Chỗ ở hiện tại: P2316 – CT10C – Chung Cư Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

 

 

 

Ông Phạm Việt XXX chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của mình trong công ty với trị giá là: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng VN) chiếm 40% tổng vốn điều lệ của công ty cho Ông Lê Anh XXXX.

 

Tôi là Phạm Việt XXX đã nhận đủ số tiền là 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng VN) của Ông Lê Anh XXX do chuyển nhượng vốn góp.

 

 

 

 

PHẠM VIỆT XXX

Tôi là Lê Anh XXX đã giao đủ số tiền là 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng VN) cho Ông Phạm Việt XXX do nhận chuyển nhượng vốn góp.

 

 

 

 

LÊ ANH XXX

 

 

Công ty TNHH XXX Việt Nam xác nhận Ông Phạm Việt XXX đã nhận đủ số tiền là 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng VN) do Ông Lê Anh XXX thanh toán do chuyển nhượng vốn góp tại thời điểm .../..../.....

 

 

Đại diện theo pháp luật của Công ty

Giám đốc

 

 

 

 

LÊ ANH XXX

         

Link download: giấy xác nhận chuyển nhượng vốn góp

Các tin cũ hơn