Mẫu phiếu xuất kho hàng hóa mới nhất


Mẫu phiếu xuất kho hàng hóa mới nhất

Căn cứ để ghi nhận giá vốn hàng bán là phiếu xuất kho do thủ kho lập. Trên phiếu xuất kho bao gồm các nội dung: địa chỉ người nhận hàng, địa điểm xuất, số lượng, đơn giá, tổng tiền, thanh toán và phải có chữ ký đầy đủ của các bên liên quan. Phiếu xuất kho này phải có sự xác nhận của cả hai bên, bên mua và bên bán để tránh những sai sót xảy ra.

Dưới đây là mẫu phiếu xuất kho mà Công ty sử dụng trong việc làm cơ sở ghi nhận giá vốn hàng bán của số hàng xuất kho.

 

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và thương mại 585 Hà Nội             

 

Mẫu số 02-VT

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 19 tháng 3 năm 2016                               Nợ: 632

Số: 10                                                Có: 156

Họ tên người nhận hàng: Công ty CP thương mại Quốc tế Đại Hoàng Minh

Địa chỉ: Số 38D6 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Lý do xuất hàng: Bán hàng theo đơn hàng

Xuất tại kho( ngăn lô)

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

1

Van chống sét GZ500V

Quả

400

24.000

9.600.000

2

Dây điện 1x16

m

500

20.350

10.175.000

3

Tủ điện tích hợp

cái

10

4.850.000

48.500.000

 

Tổng

 

 

 

68.275.000

 

Thuế GTGT                                                                                                        6.827.500

Tổng tiền                                                                                                           75.102.500

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Bảy mươi lăm triệu, một trăm linh hai nghìn, năm trăm  đồng./.

Số chứng từ gốc kèm theo: 02                                         Ngày 19 tháng 3 năm 2016

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

Mời bạn xem thêm: Bài tập kế toán về tài sản cố định  && Bài tập kế toán về nguyên vật liệu

Các tin cũ hơn