0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Mẫu quyết định hội đồng thành viên thành lập chi nhánh

Dưới đây là mẫu quyết định hội đồng thành viên thành lập chi nhánh của công ty tnhh hai thành viên trở nên cho việc đăng ký mở thêm chi nhánh hoạt động

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ xxx

-----  

Số: 01/2019/QĐ-HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

 

                Hà Nam, ngày … tháng …. năm 2018

                                                             

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX

 (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

__________

 

 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX

-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

-  Căn cứ NĐ số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX ngày …../…../2019;

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;  

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đăng ký hoạt động chi nhánh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng việt: CHI NHÁNH HÀ NAM CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX

2. Địa chỉ chi nhánh: Xóm 14, xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 1.  

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Chi tiết: Sản xuất, gia công quần áo (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, thuê, đan tại trụ sở)

1410

 

 1.  

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn sản phẩm dệt may, nguyên vật liệu, phụ liệu ngành may

4669

X

 1.  

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

 

 

 1.  

Quảng cáo

Chi tiết: Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác nhằm mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: tư vấn bán hàng

7310

 

 1.  

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Thiết kế mẫu, thiết kế website, đồ họa

7410

 

 1.  

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1702

 

 1.  

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ giấy và bìa cho ngành may

1709

 

 1.  

Sản xuất sợi nhân tạo

Chi tiết: Sản xuất chỉ khâu, chỉ thêu (không hoạt động tại trụ sở)

2030

 

 1.  

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ nhựa cho ngành may và ngành vận tải (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2220

 

 1.  

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Chi tiết: Bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu và hàng dệt khác

4641

 

 1.  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm; Bán buôn văn phòng phẩm; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, sơn mài, đồ sành sứ, hàng mây, tre, lá; Bán buôn hàng trang trí nội, ngoại thất; Bán buôn tranh ảnh mỹ thuật (trừ đồ cổ), đồ trang sức

4649

 

 1.  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng, công cụ ngành dệt may, bao bì. Bán buôn thiết bị điện, âm thanh ánh sáng. Bán buôn máy bơm

4659

 

 

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: HUỲNH ĐỨC XXX                                       Giới tính: Nam

Sinh ngày:  25/11/1986                   Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 X

Chứng minh nhân dân

 

 

Căn cước công dân

 

Hộ chiếu

 

 

Loại khác (ghi rõ):…………

 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 31185773333

Ngày cấp: 08/04/2016         Nơi cấp: Công an Tỉnh Tiền Giang

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Trịnh Hoài Đức, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:  Trịnh Hoài Đức, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

 

Điều 2. Việc Đăng ký hoạt động chi nhánh công ty được thực hiện kể từ ngày hồ sơ pháp lý được sự chấp thuận của Cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./. 

 

                           

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Sở KH&ĐT HN

- Lưu.

 

TM/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

PHẠM HOÀNG

 

Chúc bạn thành công !

Xem thêm: thành lập công ty tại ba đình && phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn