Môi trường kinh doanh là gì?


Môi trường kinh doanh là gì?

Định nghĩa: Môi trường kinh doanh là tập hợp các yếu tố liên quan chặt chẽ với các hoạt động của doanh nghiệp. Các yếu tố này có ảnh hưởng bên trong hoặc bên ngoài đối với kết quả, hiệu suất và tăng trưởng của công ty.
 
Môi trường kinh doanh có ý nghĩa gì?
Một môi trường kinh doanh có thể được phân chia trong cả môi trường vĩ mô và vi mô dựa trên quan điểm. Một môi trường vĩ mô thường được liên kết với các yếu tố ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp bất kể ngành nghề hoặc quy mô của họ, như trường hợp ảnh hưởng chính trị hoặc kinh tế vĩ mô. Mặt khác, môi trường vi mô được gọi là không khí cạnh tranh kinh doanh, bao gồm các đối thủ, khách hàng và nhà cung cấp.
 
 
Từ góc độ chiến lược, phân tích môi trường kinh doanh là rất quan trọng để phát triển các chiến lược hiệu quả để đạt được mục tiêu của công ty. Các doanh nghiệp thường thuê các công ty tư vấn chuyên về phân tích chiến lược để nghiên cứu tình hình hiện tại của môi trường này để tìm hiểu động lực của môi trường. Những nghiên cứu này thường xác định các mối đe dọa và cơ hội tiềm năng mà công ty nên kết hợp với hoạch định chiến lược để đạt được các mục tiêu của mình. Cuối cùng, các công ty nên linh hoạt đủ để thích ứng với những thay đổi đột ngột trong môi trường kinh doanh. Khả năng thích ứng này sẽ đảm bảo sự tồn tại của công ty ngay cả trong những tình huống kinh doanh tồi tệ nhất.
 
Thí dụ
Richard là một nhà tư vấn kinh doanh làm việc cho một công ty có tên Street Consulting Co. Công ty này chuyên về hoạch định chiến lược và phân tích cạnh tranh. Gần đây, ông đã ký hợp đồng với một công ty sản xuất quần áo lớn hiện đang trải qua quá trình tái cấu trúc.
Công ty cần có một quan điểm rõ ràng hơn về môi trường kinh doanh của mình vì doanh số đã giảm và họ đã mất một số khách hàng trung thành nhất của họ. Sau khi Richard và nhóm của ông tiến hành phân tích kỹ lưỡng, họ thấy rằng dòng quần áo của công ty đã lỗi thời và hầu hết các khách hàng của nó bị coi là lỗi thời.
 
Do đó, những người chơi mới trong ngành của họ đã xuất hiện và họ cần thay đổi chiến lược khẩn cấp để duy trì hoạt động. Những phát hiện này rất quan trọng đối với Hội đồng quản trị của công ty để tái cấu trúc các dòng quần áo và tái khởi động thương hiệu với một liên lạc hiện đại. Công ty đã dần dần phục hồi một số khách hàng quan trọng và có thể sống sót qua sự thay đổi môi trường này.
 

Các tin cũ hơn