Mục đích của Vận đơn Trên tàu là gì?


Vận đơn trên tàu: Tổng quan

Nói một cách đơn giản, vận đơn trên tàu biểu thị rằng hàng hóa đã được xếp lên tàu chở hàng. Về mặt kỹ thuật, nó là một tài liệu do người vận chuyển hàng hóa phát hành cho khách hàng của họ, dùng để xác nhận hàng hóa mà họ đã nhận. Nó được cộng đồng thương mại toàn cầu sử dụng để đảm bảo việc chuyển giao thanh toán và hàng hóa an toàn cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu tương ứng. Được coi là một trong những tài liệu quan trọng nhất trong thương mại trên toàn thế giới, nó là bằng chứng về việc hàng hóa giao dịch được chuyển giao hoặc vận chuyển.

Các loại vận đơn trên tàu

Sau khi người vận chuyển nhận hàng, tình trạng của hàng hóa được phân tích trước khi lập vận đơn. Nếu chất lượng hàng hóa không đạt yêu cầu, người vận chuyển thêm một điều khoản vào vận đơn trên tàu. Điều khoản này biểu thị rằng hàng hoá đã nhận không ở trong tình trạng tốt khi chúng được nhận. Mặt khác, hàng hóa vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra chất lượng sẽ được cấp một vận đơn sạch. Sơ đồ dưới đây tóm tắt toàn bộ quá trình.
muc-dich-cua-van-don-tren-tau-la-gi
 

Làm sạch vận đơn trên tàu

Một vận đơn sạch sẽ là kết quả mong muốn của người bán hàng, bởi vì một khi nó được phát hành, họ không còn phải lo lắng về chất lượng hàng hóa. Điều này là do ngay lập tức với việc phát hành một vận đơn sạch, trách nhiệm duy trì chất lượng hàng hóa đặt lên vai người vận chuyển. Không chỉ là kết quả mong muốn của họ, mà vận đơn sạch cũng rất quan trọng đối với người bán để có được trong trường hợp ngân hàng đã đảm bảo thanh toán tiền hàng cho người bán, vì hợp đồng được chính thức hóa dưới dạng 'thư tín dụng'. . Các ngân hàng cũng có quyền yêu cầu một vận đơn sạch như một điều kiện tiên quyết để hoàn tất giao dịch, do đó người bán cần phải có được một vận đơn.

Vận đơn trên máy bay có điều khoản

Người vận chuyển có quyền kiểm tra hàng hóa kỹ lưỡng trước khi cấp vận đơn, và việc kiểm tra tỉ mỉ có thể phát hiện ra những khiếm khuyết của hàng hóa. Nếu đúng như vậy, thì các nhà thầu có quyền thêm một điều khoản vào vận đơn trên tàu. Đây được coi là một cờ đỏ cho người bán vì nó cho thấy rằng hàng hóa không phù hợp với mô tả, đã được cung cấp. Điều khoản này giúp người vận chuyển thoát khỏi các khiếu nại của người mua và việc đổ lỗi cho việc xử lý hàng hóa kém không thuộc về họ trong giai đoạn giao hàng. Người vận chuyển có quyền lựa chọn thêm các ghi chú bổ sung để chỉ rõ khuyết tật như 'hàng hóa bị hư hỏng' và 'hàng hóa bị hư hỏng'. Tuy nhiên, đây chỉ là một thực tế được chấp nhận khi người vận chuyển và bên đặt vé đã đồng ý về vận đơn trên tàu có điều khoản.

Việc từ chối vận đơn Điều khoản có thể xảy ra khi ngân hàng tài trợ cho thương vụ vì các chứng từ vận chuyển phải được chuẩn bị theo yêu cầu của ngân hàng. Chứng từ vận chuyển được coi là bằng chứng của thương vụ.

Mục đích của Vận đơn Trên tàu là gì?

Chỉ có một số quốc gia mà cước phí phải được ghi trên vận đơn. Có nhiều mục đích của vận đơn trên máy bay, chẳng hạn như những mục đích được liệt kê dưới đây:

Nó hoạt động như một chứng từ quyền sở hữu, cho phép bán hàng hóa trong lô hàng và cũng là thúc đẩy tín dụng tài chính.
Ngày nay được nhiều hệ thống địa phương và toàn cầu coi là tiêu đề chứng từ, vận đơn trên máy bay ủy quyền cho người có liên quan thực hiện việc giao hàng cho người chiếm hữu.
Nói một cách dễ hiểu, nó theo dõi các điều khoản và điều kiện mà việc vận chuyển hàng hóa đã được thực hiện.
Đồng thời, đóng vai trò là bằng chứng thanh toán và cho thấy rằng người vận chuyển đã nhận được sản phẩm trong tình trạng tốt và theo các điều khoản và điều kiện đã nêu trong hợp đồng.
 
Theo dõi vận đơn là gì?

Các công ty sử dụng nhiều hình thức vận đơn nên rất khó theo dõi. Chỉ có thể làm như vậy khi người vận chuyển đã cung cấp thiết bị theo dõi. Chỉ một số công ty có khả năng phối hợp với các hãng tàu để truy tìm vận đơn.
Vận đơn mở là gì?

Vận đơn chuyển nhượng không có tên cố định của người nhận hàng trên đó được gọi là vận đơn mở. Tên của người nhận trên hóa đơn có thể được thay đổi với sự trợ giúp của chữ ký của người nhận ban đầu. Việc chuyển hàng cho người nhận hàng khác như vậy có thể được thực hiện nhiều lần.

Các tin cũ hơn