Mức đóng thuế môn bài mới nhất 2021


Mức đóng thuế môn bài năm 2021 và hướng dẫn đóng lệ phí môn bài qua mạng

Mức đóng thuế môn bài phụ thuộc vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp áp dụng từ nghị định 139/2016/NĐ-CP

mức đóng thuế môn bài 2021

Mức đóng thuế môn bài năm 2021 

Dựa trên bậc thuế môn bài ta sẽ suy ra được mức đóng thuế môn bài cụ thể như sau:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức đóng thuế môn bài cả năm

Bậc

Mã tiểu mục

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 VNĐ/năm

Bậc 1

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 VNĐ/năm

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 VNĐ/năm

Bậc 3

2864

Cách xác định mức đóng thuế môn bài (Lệ phí môn bài ) phải nộp đối với doanh nghiệp mới thành lập:

Đối với năm 2019

+ Nếu doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm tức là từ 01/01 ->30/06: Mức nộp thuế môn bàicả năm

+ Nếu doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm tức là từ 01/07 -31/12: Mức đóng thuế môn bài½ năm

Ví dụ:

1/ Công ty Hỗ trợ doanh nghiệp Hoàng Luật thành lập từ tháng 2/2019 vốn điều lệ là 11 tỷ thì mức đóng thuế môn bài là 3.000.000 VNĐ

2/ Công ty Hoàng Minh Hà thành lập từ tháng 7/2019 vốn điều lệ là 11 tỷ thì mức đóng thuế môn bài là 1.500.000 VNĐ

Năm 2020 

MIỄN THUẾ MÔN BÀI CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP TỪ NGÀY 25/2/2020 THEO NGHỊ ĐỊNH 22/2020/NĐ-CP

Lưu ý:

Khi nộp thuế môn bài chúng ta cần phải căn cứ vào tiểu mục để làm cho chuẩn

 Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài cùng 1 lúc

 Tờ khai thuế môn bài chỉ làm lần đầu khi doanh nghiệp mới thành lập công ty, sang năm sau kế toán chỉ cần nộp thuế môn bài mà không cần phải nộp tờ khai

 Nếu trong năm có sự thay đổi về vốn điều lệ mà làm thay đổi bậc thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 của năm thay đổi, ngược lại nếu không làm thay đổi bậc thuế môn bài thì không cần phải nộp lại tờ khai

 Văn phòng đại diện chỉ phải nộp thuế môn bài nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ngược lại thì không phải nộp

Năm 2021 : Không được miễn mà đóng theo mức bảng trên

Thời hạn đóng thuế môn bài:

 Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra đăng ký kinh doanh

 Đối với doanh nghiệp đang hoạt động: Phải đóng thuế môn bài từ ngày 1/1 -30/1 của năm tài chính

Các mức phạt đóng chậm thuế môn bài:

- Nếu đóng chậm tờ khai thuế môn bài từ 01 – 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: phạt cảnh cáo.

- Nếu đóng chậm tờ khai thuế môn bài từ 01 đến 10 ngày: mức phạt 400.000đ – 1.000.000đ

- Nếu đóng chậm tờ khai thuế môn bài từ 11 đến 20 ngày: mức phạt: 800.000đ – 2.000.000đ

- Nếu đóng chậm tờ khai thuế môn bài từ 21 đến 30 ngày: mức phạt: 1.200.000đ – 3.000.000đ

- Nếu đóng chậm tờ khai thuế môn bài từ 31 đến 40 ngày: mức phạt: 1.600.000đ – 4.000.000đ

- Nếu đóng chậm tờ khai thuế môn bài từ 41 đến 90 ngày: mức phạt: 2.000.000đ – 5.000.000đ

- Nếu đóng chậm tờ khai thuế môn bài trên 90 ngày: mức phạt 3.500.000đ – 5.000.000đ.

Trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn so với thời hạn thì mức phạt nộp chậm tính như sau:

Số tiền chậm nộp thuế môn bài = mức thuế môn bài nhân 0.03% nhân số ngày chậm nộp.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng

     (Hướng dẫn chủ doanh nghiệp tự nộp tờ khai thuế môn bài trên trang thuedientu.gdt.gov.vn)

► Thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty mới thành lập

     (Hướng dẫn các bước để chủ doanh nghiệp tự đăng ký mở tài khoản ngân hàng)

► Dịch vụ kế toán trọn gói cho mọi doanh nghiệp

     (Với mức chi phí chỉ từ 300.000/tháng doanh nghiệp không phải lo lắng yên tâm kinh doanh sản xuất)

Các tin cũ hơn