Năm 2020 nên thành lập công ty TNHH hay cổ phần


Năm 2020 nên thành lập công ty TNHH hay cổ phần doanh nghiệp nên lựa chọn sao cho phù hợp với hoạt động tổ chức của công ty mình

Năm 2020 nên thành lập công ty TNHH hay cổ phần

Các công ty hiện nay đều có xu hướng an toàn về thuế, vì vậy loại hình trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là loại hình tối ưu nhất được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì:

- Về phương diện công ty: Các khoản chi liên quan đến thành viên sở hữu vốn đều có quy định trong luật doanh nghiệp, chỉ cần được các thành viên còn lại đồng ý là giao dịch hợp pháp. Ngoài ra tiền lương của giám đốc công ty cũng không bị loại (đối với 1 thành viên, lương giám đốc là chủ sở hữu công ty mặc nhiên bị loại).
- Về phương diện cá nhân: Khi chuyển nhượng vốn từ người này cho người khác, nếu hoà hoặc lỗ thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (đối với công ty cổ phần mặc nhiên phải nộp 0,1% trên giá trị phần vốn chuyển nhượng).

Công ty cổ phần

Tuy thủ tục phức tạp hơn nhưng có thể áp dụng, vì:

- Tiền lương, tiền công của các cổ đông được chấp nhận nếu đủ hồ sơ

- Các giao dịch liên quan đến cổ đông được chấp nhận nếu các cổ đông còn lại đồng ý

- Tuy nhiên: Khi cổ đông chuyển nhượng vốn thì bắt buộc khấu trừ 0,1% thuế TNCN trên số vốn chuyển nhượng (kể cả bán hoà vốn)

Xem thêm bài: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Công ty TNHH 1 thành viên

Tuy thủ tục thành lập đơn giản hơn nhưng không nên, vì:

- Tiền lương, tiền công, tiền công tác phí đều không được tính vào chi phí hợp lệ (thông tư 96/2015/TT-BTC).

- Các giao dịch liên quan đến chủ sở hữu: không minh bạch, dễ bị cơ quan thuế đặt dấu hỏi.

Xem thêm bài: Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nên thành lập, vì:

- Thủ tục không quá phức tạp

- Tiền lương, tiền công của các thành viên được chấp nhận nếu đủ hồ sơ

- Các giao dịch liên quan đến thành viên được chấp nhận nếu các thành viên còn lại đồng ý

- Chuyển nhượng vốn: Nếu bán hoà vốn thì không phải nộp thuế TNCN

Xem thêm bàiDịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

 

Các tin cũ hơn