Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng 6,8% vào năm 2019


Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng 6,8% vào năm 2019 

Nền kinh tế của Việt Nam được mở rộng thêm 6,8% vào năm 2019 nhưng cần cải cách để giải phóng tiềm năng của thị trường vốn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Nền kinh tế của Việt Nam đã hoạt động tốt trong năm 2019, với GDP tăng thêm khoảng 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm phần trăm GDP kể từ năm 2016 và thặng dư cán cân thương mại trong năm thứ tư liên tiếp. Những kết quả này rất đáng chú ý trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.
 
Mới nhất Cổ Đón , báo cáo kinh tế hai năm một lần Ngân hàng Thế giới về Việt Nam công bố ngày hôm nay, nhấn mạnh đến khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng GDP đã tiếp tục được thúc đẩy bởi một khu vực bên ngoài mạnh mẽ với xuất khẩu tăng khoảng 8% trong năm 2019 - nhanh hơn gần 4 lần so với mức trung bình của thế giới. Đất nước này vẫn là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trung bình đạt 3 tỷ USD mỗi tháng. Ngoài ra, tiêu dùng tư nhân đã nổi lên như một đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GDP do kết quả của một tầng lớp thu nhập trung bình mở rộng và tiền lương tăng. Các công ty tư nhân cũng tăng đầu tư 17% trong cùng kỳ.
 
 
Triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn là tốt khi Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP khoảng 6,5% trong vài năm tới. Các nền tảng kinh tế của Việt Nam có vẻ mạnh mẽ và chính phủ đã xây dựng một số không gian tài chính thông qua chính sách tài khóa thận trọng của mình. Tuy nhiên, quốc gia này không hoàn toàn miễn dịch với các cú sốc bên ngoài như đã chứng minh bằng sự giảm dần tăng trưởng xuất khẩu từ 21% xuống 8% trong giai đoạn 2017-2019. Sự suy giảm tăng trưởng xuất khẩu này thậm chí còn rõ rệt hơn ở các thị trường ngoài Mỹ, chỉ tăng 3,6% trong 11 tháng đầu năm 2019. Vốn đầu tư vào Greenfield cũng đã chậm lại khoảng 30% trong hai năm qua, ngay cả khi nó được bù đắp bằng sự gia tăng trong sáp nhập và mua lại.
 
Để giải quyết những rủi ro bên ngoài này và mang lại một động lực tăng trưởng bổ sung cho nền kinh tế, báo cáo khuyến nghị làm cho sự phát triển của một khu vực tư nhân mạnh mẽ và năng động là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều công ty hoạt động tại thị trường nội địa phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng ngăn cản sự mở rộng của họ, trong đó chủ yếu nhất là tiếp cận tín dụng.
 
Phát biểu tại chế tài chính của các công ty sẽ nhận được sự chú ý lớn nhất từ các nhà sản xuất chính sách nếu Việt Nam muốn tiếp tục trên quỹ đạo của nó tăng trưởng nhanh chóng và toàn diện và tình trạng tầm có thu nhập cao trong những thập kỷ tới, ” nói Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới Country for Việt Nam .
 
Báo cáo ủng hộ việc phát triển thị trường vốn hoạt động tốt như là nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai của Việt Nam. Theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, kể cả ở Đông Á, thị trường nợ và thị trường vốn hoạt động tốt có thể giúp tài trợ cho khu vực sản xuất trong nước và bổ sung cho vay từ hệ thống ngân hàng và đa dạng hóa các nguồn tài chính. Họ cũng đóng góp vào khả năng phục hồi của toàn bộ hệ thống tài chính bằng cách đảm bảo thanh khoản sâu hơn và đa dạng hóa rủi ro.
 
Mặc dù thị trường vốn đã mở rộng nhanh chóng ở Việt Nam trong vài năm qua, nhưng chúng vẫn nhỏ hơn 1,5 đến 2 lần so với ở Thái Lan và Malaysia, và phần lớn bị chi phối bởi một vài người chơi lớn, bao gồm cả chính phủ. Báo cáo cho thấy năm lĩnh vực các nhà hoạch định chính sách nên tập trung vào để thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn: hiện đại hóa nền tảng pháp lý và điều tiết của thị trường vốn; cải thiện quản trị và công bố thông tin; mở rộng cơ sở nhà đầu tư; phát triển sản phẩm sáng tạo; và tăng cường vai trò của chính phủ trong việc phát triển tài chính dài hạn.
Tin Tức Liên Quan:

Các tin cũ hơn