Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn


Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Mã số doanh nghiệp:0311449990 Địa chỉ trụ sở chính:927 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:SAI GON JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Tên doanh nghiệp viết tắt:SCB
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0311449990
Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập:28/12/2011
Tên người đại diện theo pháp luậtVÕ TẤN HOÀNG VĂN
Địa chỉ trụ sở chính:927 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

6492 (Chính)

Hoạt động cấp tín dụng khác

Chi tiết: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài. Cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; bảo lãnh ngân hàng; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. Cung ứng các phương tiện thanh toán. Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi , ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc; mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác; mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; tham gia hệ thống thanh toán quốc tế . Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật. Tham gia thị trường tiền tệ: đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định. Ủy thác, nhận ủy thác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tư vấn ngân hàng, tài chính; mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; kinh doanh vàng. Dịch vụ quản lý tiền mặt, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn. Đại lý bảo hiểm. Dịch vụ môi giới tiền tệ. Hoạt động mua nợ. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Tin Tức Liên Quan:

⇒ tài khoản 711

⇒ tài khoản 811

Các tin cũ hơn