0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpNgành nghề có trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật

Trong quá trình tiến hành các thủ tục mở một doanh nghiệp mới đôi khi chúng ta gặp những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hay ngành nghề kinh doanh mà chuyên viên xử lý yêu cầu bổ sung thêm ngành nghề theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật theo các thông tư, nghị định nào của chính phủ.

Dưới đây xin tập hợp một số ngành nghề kinh doanh, cùng nhau chia sẻ để chúng ta có được ngành nghề kinh doanh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, phục vụ cho chính chúng ta trong quá trình thủ tục mở thành lập doanh nghiệp.

STT Ngành Nghề Kinh Doanh Mã ngành nghề
1
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
Thiết kế cơ - điện công trình;
 Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
(Khoản 8 điều 1 nghị định 100/2018/NĐ-CP)
- Giám sát công tác xây dựng bao gồm:
+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
(Khoản 9 điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)
- Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
Lập quy hoạch xây dựng.
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
c) Giám sát thi công công trình phòng cháy chữa cháy
d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm định xây dựng.
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
(Khoản 20 điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)
-Thiết kế phòng chống mối, côn trùng gây hại cho công trình xây dựng
-Giám sát thi công phòng chống mối, côn trùng gây hại cho công trình xây dựng
-Tư vấn thiết kế, giám sát thi công chống mối côn trùng gây hại cho công trình xây dựng.
-Khảo sát phát hiện mối.
(Mục 4 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7958:2008 – Bảo vệ công trình xây dựng phòng chống mối cho công trình xây dựng)
 
7110
2
Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
– Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Điều 30 Luật du lịch 2017)
 
7912
3
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết : Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản
(Điều 62; Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản)
 
6820
4
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu (thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
4620
5
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
 
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
(Điều 4,5,6,7,8 Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)
4932
6
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
– Tư vấn du học (Điều 106 nghị định 46/2017/NĐ-CP)
8560
7

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ

Điều 28 Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006

 
8
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết:
 
–         Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.
 
–         Hoạt động công nghiệp phần cứng
 
–         Hoạt động công nghiệp phần mềm
 
–         Hoạt động công nghiệp nội dung
Điều 8, Điều 9,Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Của Luật Công Nghệ Thông Tin Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin
6209
9
Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết:
 
– Dịch vụ xe bọc thép;
 
– Dịch vụ vệ sĩ;
 
– Dịch vụ máy dò tìm;
 
– Dịch vụ in dấu vân tay;
 
– Dịch vụ bảo vệ an toàn.
Điều 11, Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
8010
10
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết:
+ Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,
 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước,
 
+ Chống ẩm các toà nhà,
 
+ Chôn chân trụ,
 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất,
 
+ Uốn thép,
 
+ Xây gạch và đặt đá,
 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà,
 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng,
 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp,
 
+ Các công việc dưới bề mặt ;
 
– Xây dựng bể bơi ngoài trời ;
 
– Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà ;
 
– Thuê cần trục có người điều khiển.
 
– Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình
 
Điều 157 Luật xây dựng 2014
4390
11
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 
–        Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
 
–        Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
 
Điều 16 Nghị định 187/2013/NĐ-CP
 
12
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng
 
Điều 8 Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy Định Về Điều Kiện Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Chuyên Ngành Của Bộ Y Tế
1079
13
Bán buôn thực phẩm. Chi tiết:
Bán buôn thực phẩm
Kinh doanh thực phẩm chức năng
Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy Định Về Điều Kiện Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Chuyên Ngành Của Bộ Y Tế
4632
14
Cổng thông tin.
Chi tiết:
–         Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 
–         Thiết lập mạng xã hội;
 
(Trừ hoạt động báo chí).
Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
6312
15
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 
Dịch vụ an toàn thông tin mạng gồm:
 
+ Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng;
 
+ Dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự;
 
+ Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng;
 
+ Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng;
 
+ Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng;
 
+ Dịch vụ khôi phục dữ liệu
 
+ Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng;
Điểm a,b,đ,e,g,h,i Khoản 1 Điều 41, Luật an toàn thông tin mạng 2015
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Anh Chị Em ai có ngành nghề nào xin COMMENT ở dưới để bên mình sẽ update vào bảng trên nhé !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn