Tổng hợp ngành nghề có trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật

Ngành nghề có trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật

Trong quá trình tiến hành các thủ tục mở một doanh nghiệp mới đôi khi chúng ta gặp những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hay ngành nghề kinh doanh mà chuyên viên xử lý yêu cầu bổ sung thêm ngành nghề theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật theo các thông tư, nghị định nào của chính phủ.

Dưới đây xin tập hợp một số ngành nghề kinh doanh, cùng nhau chia sẻ để chúng ta có được ngành nghề kinh doanh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, phục vụ cho chính chúng ta trong quá trình thủ tục mở thành lập doanh nghiệp.

STT Ngành Nghề Kinh Doanh Mã ngành nghề
1
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
Thiết kế cơ - điện công trình;
 Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
(Khoản 8 điều 1 nghị định 100/2018/NĐ-CP)
- Giám sát công tác xây dựng bao gồm:
+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
(Khoản 9 điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)
- Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
Lập quy hoạch xây dựng.
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
c) Giám sát thi công công trình phòng cháy chữa cháy
d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm định xây dựng.
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
(Khoản 20 điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)
-Thiết kế phòng chống mối, côn trùng gây hại cho công trình xây dựng
-Giám sát thi công phòng chống mối, côn trùng gây hại cho công trình xây dựng
-Tư vấn thiết kế, giám sát thi công chống mối côn trùng gây hại cho công trình xây dựng.
-Khảo sát phát hiện mối.
(Mục 4 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7958:2008 – Bảo vệ công trình xây dựng phòng chống mối cho công trình xây dựng)
 
7110
2
Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
– Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Điều 30 Luật du lịch 2017)
 
7912
3
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết : Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản
(Điều 62; Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản)
 
6820
4
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu (thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
4620
5
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
 
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
(Điều 4,5,6,7,8 Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)
4932
6
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
– Tư vấn du học (Điều 106 nghị định 46/2017/NĐ-CP)
8560
7

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ

Điều 28 Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006

 
8
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết:
 
–         Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.
 
–         Hoạt động công nghiệp phần cứng
 
–         Hoạt động công nghiệp phần mềm
 
–         Hoạt động công nghiệp nội dung
Điều 8, Điều 9,Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Của Luật Công Nghệ Thông Tin Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông Tin
6209
9
Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết:
 
– Dịch vụ xe bọc thép;
 
– Dịch vụ vệ sĩ;
 
– Dịch vụ máy dò tìm;
 
– Dịch vụ in dấu vân tay;
 
– Dịch vụ bảo vệ an toàn.
Điều 11, Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
8010
10
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết:
+ Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,
 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước,
 
+ Chống ẩm các toà nhà,
 
+ Chôn chân trụ,
 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất,
 
+ Uốn thép,
 
+ Xây gạch và đặt đá,
 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà,
 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng,
 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp,
 
+ Các công việc dưới bề mặt ;
 
– Xây dựng bể bơi ngoài trời ;
 
– Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà ;
 
– Thuê cần trục có người điều khiển.
 
– Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình
 
Điều 157 Luật xây dựng 2014
4390
11
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 
–        Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
 
–        Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
 
Điều 16 Nghị định 187/2013/NĐ-CP
 
12
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng
 
Điều 8 Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy Định Về Điều Kiện Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Chuyên Ngành Của Bộ Y Tế
1079
13
Bán buôn thực phẩm. Chi tiết:
Bán buôn thực phẩm
Kinh doanh thực phẩm chức năng
Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy Định Về Điều Kiện Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Chuyên Ngành Của Bộ Y Tế
4632
14
Cổng thông tin.
Chi tiết:
–         Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
 
–         Thiết lập mạng xã hội;
 
(Trừ hoạt động báo chí).
Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
6312
15
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 
Dịch vụ an toàn thông tin mạng gồm:
 
+ Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng;
 
+ Dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự;
 
+ Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng;
 
+ Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng;
 
+ Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng;
 
+ Dịch vụ khôi phục dữ liệu
 
+ Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng;
Điểm a,b,đ,e,g,h,i Khoản 1 Điều 41, Luật an toàn thông tin mạng 2015
 
16
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, giám sát phòng cháy chữa cháy; Tư vấn thiết kế nhà và công trình. Hoạt động dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy. (Theo quy định tại Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy và Chương VI Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) 
 
7110
17
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thiết bị chữa cháy, máy chữa cháy, xe chữa cháy, động cơ chữa cháy; (Theo quy định tại Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy và Chương VI Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) 
 
7410
18
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Nghiên cứu khoa học và công nghệ phòng cháy chữa cháy. - Hoạt động chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy. (Theo quy định tại Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy và Chương VI Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) 
 
7490
19
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn sơn, sơn chống cháy; Bán buôn thiết bị, hệ thống chống sét. - Bán buôn thiết bị, vật tự phòng cháy chữa cháy. (Theo quy định tại Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy và Chương VI Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) 
 
4663
20
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; Bán buôn xe chữa cháy. Bán buôn mực bơm. Nạp bình cứu hỏa (Theo quy định tại Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy và Chương VI Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) 
 
4669
21
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy - chữa cháy, hệ thống chống trộm, camera quan sát, hệ thống chống sét. Lắp đặt bảng hiệu quảng cáo (Theo quy định tại Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy và Chương VI Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy)
 
4329
22
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy - chữa cháy. (Theo quy định tại Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy và Chương VI Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) 
 
4659
23
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. (Theo quy định tại Điều 9 Luật phòng cháy chữa cháy và Chương VI Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) 
 
3320
24
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; -Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản. -Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (theo điều 105 của Luật nhà ở năm 2014)
6820
25
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; (Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014);
- Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014);
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014);
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014);
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014);
6810
26 Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh thực phẩm) 4722
27
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi)
 
3290
28

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết:

- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này.

- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như:

+ Thang máy, thang cuốn,

+ Cửa cuốn, cửa tự động,

+ Dây dẫn chống sét,

+ Hệ thống hút bụi,

+ Hệ thống âm thanh,

+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi)
4329
29

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết:  Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi)
4659
30

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Điều 4 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)
4391
31

Vận tải hành khách đường bộ khác

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

(Điều 6,7,8 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)
4392
32

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)
4933
33
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.
- Hoạt động công nghiệp phần cứng; Hoạt động công nghiệp phần mềm; Hoạt động công nghiệp nội dung
(Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)
 
6209
34

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi)
7110
35

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy 

(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi)
7490
36
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu  (Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)
Chi tiết: - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy máy tính.
- Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi)
 
8559
37
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
(Điều 106, Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017)
 
8560
38
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
Chi tiết:
– Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 60 nghị định 59/2015/NĐ-CP)
– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 61 nghị định 59/2015/NĐ-CP)
– Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (Điều 62 nghị định 59/2015/NĐ-CP)
– Tư vấn quản lý dự án (Điều 63 nghị định 59/2015/NĐ-CP)
– Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng (Điều 66 nghị định 59/2015/NĐ-CP);
7110
39
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Chi tiết:
– Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ (Điều 22 nghị định 109/2016/NĐ-CP)
8620
40
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Lập hồ sơ mời thầu, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (Điều 70, 71 Luật xây dựng năm 2014; Luật đấu thầu 2013); - Tư vấn, khảo sát trắc địa, địa chất công trình (Điều 77 Luật xây dựng năm 2014); - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, thuỷ lợi, giao thông - hạ tầng kỹ thuật cấp IV, dân dụng cấp III; (Điều 121 Luật xây dựng năm 2014); - Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, thuỷ lợi, thủy điện, giao thông đường bộ (Điều 86, 87 Luật xây dựng năm 2014);
7110
41
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Điều 4 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)
4931
42
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; - Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 4,6,7,8 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)
4932
43
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020)
4933
44
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Môi giới thuê tàu biển, phương tiện vận tải bộ; - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Dịch vụ Logistics (Theo Điều 3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics) - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển (Trừ lĩnh vực hàng không dân dụng)
5229
45
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Dịch vụ thương mại điện tử (Ghi theo Khoản 14 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ); (Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)
4791
46
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh -Hoạt động kinh doanh dược (Khoản 1 Điều 32; Điều 33 Luật Dược 2016) - Mua bán trang thiết bị y tế (Điều 37 Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Khoản 23 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP)
4649
47
Hoạt động bảo vệ cá nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)
8010
48
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ (Nghị định 24/2012/NĐ-CP) (trừ bán lẻ súng, đạn, tem và tiền kim khí)
4773
49
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Điều 8 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng) (trừ kinh doanh vàng miếng)
4662
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Anh Chị Em ai có ngành nghề nào xin COMMENT ở dưới để bên mình sẽ update vào bảng trên nhé !