0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Người sử dụng lao động nào thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc?

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người sử dụng lao động và người lao động đều phải có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Vậy Người sử dụng lao động nào thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc?

Trả lời:

Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 gồm:

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, họp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo họp đồng lao động.

 Dưới đây là mức đóng BHXH bắt buộc năm 2019.

Thời gian tham gia đóng BHXH được quy định như thế nào?

Trả lòi:

Tại khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiếm xã hội năm 2014 quy định: Thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng bhxh là tổng thời gian đã đóng bhxh.

Xem thêm: chi phí mở công ty tại thanh xuân  &&  doanh thu dịch vụ là gì?

Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn