NGUYỄN HOÀNG THANH THANH


NGUYỄN HOÀNG THANH THANH có mã số thuế là: 0304688331 địa chỉ trụ sở: 85/1 Nguyễn Phi Khanh ,P.TĐ,, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: NGUYỄN HOÀNG THANH THANH
Mã số doanh nghiệp: 0304688331
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp viết tắt:
Ngày hoạt động : 17/11/2006
Tình trạng hoạt động: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2007-02-01
Người đại diện pháp luật : Nguyễn Hoàng Thanh Thanh
Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Quận 1
Địa chỉ trụ sở chính: 85/1 Nguyễn Phi Khanh ,P.TĐ,, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin doanh nghiệp tiếng nước ngoài

Enterprise name: NGUYỄN HOÀNG THANH THANH
Enterprise code: 0304688331
Enterprise name in foreign language:
Enterprise name in foreign language:
Founding date: 17/11/2006
Operation status: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2007-02-01
Representative first name: Nguyễn Hoàng Thanh Thanh
Department of tax management: Chi cục Thuế Quận 1
Head office address: 85/1 Nguyễn Phi Khanh ,P.TĐ,, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Các tin cũ hơn